Pananos Plajı

1. ÖDÜL

İmar planlarında kentsel yeşil alan olarak tanımlanan yarışma alanı, aynı zamanda büyük bir sulak alan sisteminin (Menderes Deltası) alt kısmıdır. Öte yandan alan yaz aylarında yoğun olarak plaj aktiviteleri için kullanılmaktadır. Bu durum bir ekosistemin alt parçası olan Pananos ile halka açık bir plaj olan Pananos arasında gerilim yaratmaktadır. Bu projenin ana başlangıç noktası burasıdır. Bu tespitten yola çıkarak yarışma alanının hem halk plajı kullanım faaliyetlerini barındırması hem de bir ekosistemin alt parçası olması gerektiğinin vurgulanması gerekli görülmüştür. Bu durum koruma ve kullanma gerilimini de bünyesinde taşımaktadır.

 

Projede bu gerilimi gidermek amacıyla program barı fikri geliştirildi. Program barları, plaj ile bölgede korunması gereken ıslak ve kumul alan arasında aracı görevi görüyor. Program barları hem plajın günlük kullanımına yönelik aktiviteleri içermekte hem de bölgenin diğer ekolojik değerleriyle kontrollü bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Yönetilmesi zor olan yarışma alanı “Program Barları” ile kodlanarak görsel ve işlevsel olarak okunabilir ve anlaşılır hale getirildi.

Yer: Selçuk, İzmir
Konu: Ödüllü yarışma
Büyüklük: 100 Ha
Tarih: 2003
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: Selçuk Belediyesi
İşbirliği : Sinan Burat