8arti olarak, çeşitli alanlarda danışmanlık ve tasarım hizmetlerinde uzmanlaşmış bir ekibiz. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı kentsel ortamların yaratılmasını destekliyoruz.

Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarım

Parklardan sokaklara, mahallelerden kent bütününe kadar birçok ölçekte yapılı çevreyi iyileştiren çözümler sunan kapsamlı planlama danışmanlığı ve kentsel tasarım hizmetleri

Masterplanlar

Mühendislik ve mimarlık firmaları ile yerel yönetimlere ve özel sektöre, kentsel mekanla ilişkili konsept geliştirme, strateji oluşturma, zamansal planlama, etaplama, projelendirme ve “MEKAN YARATMA” (placemaking) danışmanlıkları

Paydaş Katılımı

Sanal sergi odaları, etkileşimli web sayfaları gibi yeni nesil paydaş katılımı araçlarını kolaylaştırarak kentsel projelerin etkisini en üst düzeye çıkarma desteği

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik

Ulaşım planlaması, ulaşım mühendisliği, kentsel planlama ve kentsel tasarım ara kesitinde yer alan SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK projelerinde (SUMP) KARBONSUZLAŞMA hedefine uygun proje paketlerinde uzman desteği

Kentsel İklim Danışmanlığı

Kentsel iklim direnci ve uyum stratejileri konusunda uzman tavsiyesi sağlamak, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmasına ve etkilerini hafifletmesine yardımcı olmak odaklı teknik danışmanlık

İklim Eylem Planları

Başkanlar Sözleşmesi (COVENANT OF MAYORS) çerçevesinde hazırlanan iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem planları için “bütüncül proje yönetimi” hizmeti ve KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK özel uzmanlık danışmanlığı. GCAP (Green City Action Plan) uzmanlığı

Kentsel Tasarım Rehberleri

Uyumlu, işlevsel ve estetik açıdan uygun mekansal çözümleri sağlamak amacıyla kentsel tasarım projeleri için açık, pratik yönergeler hizmetleri

Mekansal Haritalama ve Kent Verisi Yorumlama

Veriye dayalı kentsel planlama ve karar verme süreçlerini desteklemek için gelişmiş mekansal haritalama ve veri analizi tekniklerinden yararlanan GIS-tabanlı akıllı şehircilik çözümleri