OSTİM Ekopark Ar-Ge Kampüsü

1. ödül

Yaklaşık 9 ha.lık alanda enerji teknolojileri üzerine odaklanmış bir teknoloji geliştirme bölgesi projesidir. Ekolojik tasarım yaklaşımımız nedeniyle Ekopark olarak adlandırdığımız bir teknopark projesi, Ankara’nın Ostim Endüstri Bölgesi’nde yaklaşık 9 hektarlık bir alanda yer almaktadır. Proje, ofisler, laboratuvarlar, kafeler, sosyal alanlar ve projenin odak noktası olarak tasarlanmış ve tepe üzerinde bir taç gibi duran bir güneş çiftliğinden oluşmaktadır. Ana amaçlardan biri, bir trafik yolu ile ikiye bölünmüş ve topografyası ciddi şekilde zarar görmüş olan araziyi rehabilite etmek ve bütünleştirmektir. Proje yaklaşımı, mevcut arazinin bozulmuş coğrafyasını tamir etmek ve güneş enerjisi odaklı bir mekansal ve mühendislik tasarımı kurgusu geliştirmektir.

 

Ostim Ekopark arazisi Ankara Çevre Yolu’na yakınlığı ve şehrin geometrik makroformunun ortasında yer alması nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Kentte 2013 yılı itibari ile 5 teknopark oluşumu bulunmaktadır. Ostim Ekopark bu kapasiteyi kapalı alan bazında %20, çalışan sayısı bazında ise %20 artırma gücüne sahiptir. Toplam 2000 çalışan ve 62.000 m2 kapalı alan önerilmiştir. Vaziyet planı kararları alınırken ekolojik restorasyon fikri esas alınmış, tepenin ekolojisinin yeniden yapılandırılması ve mevcut bitki örtüsünün korunması ilkeleri dikkate alınmıştır. Ayrıca Ekopark başlığının getirdiği yenilenebilir enerji çözümleri ile yağmur suyu ve sulama sularının geri dönüşümü konusunda da çözümler arandı. Bu nedenle prensipte peyzaj şehirciliği yaklaşımı benimsenmiştir. Peyzajın mühendislikle birlikte çalışacağı, güneş enerjisi kullanımına peyzaj ve rekreasyon unsurlarının dahil edileceği açık alan çözümleri geliştirildi. Güneş alanı fikriyle tepeye kimlik kazandıracak bir çanak önerildi. Bu kase geceleri de aydınlatılarak kentsel bir görüntüye dönüşecek.

FAZLANDIRMA

– 1. Etap Ekopark Kuruluş Binası / Ekopark Giriş Plaza / Solar Kanopi
– Faz 2 Ekopark Ofis / Güneş Sahası / Tesis Binasının Sosyal Merkez Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi
– Faz 3 Ekopark Ofisi
– Faz 4 Ekopark Ofisi
– İşlevlerin ve peyzajın bütünlüğünü sağlamak için Aşama 5 Peyzaj Rehabilitasyonu
– Faz 6 Ar-Ge Ofisleri / Kültür ve Kongre Merkezi / Konaklama / Spor Merkezi

Yer: Ankara
Konu: master plan, peyzaj, mimari tasarım, topoğrafya restorasyonu
Büyüklük: 15 Ha
Tarih: 2013
Statü: davetli yarışma ödüllü yarışma
İşveren: OSTİM A.Ş.