Ödemiş Kent Meydanı

Proje genel yaklaşımının şekillenmesinde, proje alanının tarihi-kültürel miras değeri ile Ödemiş’n kentsel gelişim dinamikleri etkili olmuştur. Sürdürebilir ve daha yaşanabilir bir ilçe için trafik baskısının kent merkezinde azaltılması, ilçenin bölge için “pazar yeri” olma özelliğinin sürdürülmesi, kent estetiğinin geliştirilmesi ana hedeflerdir.

 

Ana yaklaşım, bu çerçevede dünü bugünü ve yarını birbirine bağlayan “kancalar” olarak belirlenmiştir. Mekansal ve sosyal süreklilik, bu kancalarda yapılacak mekansal düzenlemelerle sağlanacaktır. Belediye binasının yıkılmasıyla birlikte, THK binasından Hükümet meydanına kadar bir alanda mekansal algıyı da kuvvetlendirecek düzenlemeler yapılmıştır. Birinci kanca, Merkez Gürcüzade Camii’nden Savaş Sokak boyunca ilerleyen ve THK binasını da içine alarak Hükümet Meydanına ilerleyen düzenlemedir. İkinci kanca, Hükümet Meydanı’ndan yeni Kültür Sanat Merkezi’ne doğru ilerleyen ve her iki meydanda lineer su elemanıyla çerçevelenen düzenlemedir.

Yer: Ödemiş, Izmir
Konu: kentsel tasarım
Büyüklük: 5 ha
Tarih: 2012
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: Ödemiş Belediyesi