LSV DOĞAL YAŞAM PARKI

5. mansiyon

Yaklaşık 42 ha. büyüklükteki arazi içinde tasarlanan, konaklama, sağlık ve rehabilitasyon, günübirlik kullanım, çocuk kampı gibi farklı aktiviteleri barındıran kentsel tasarım projesidir.

 

DOĞAL YAŞAM DÖNGÜSÜ
Doğal Yaşam Merkezi’nin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir atık yönetimi ve enerji döngüsü projenin ana kararlarından biridir. Bu bağlamda konaklama ve dinlenme alanlarındaki organik ve sıvı atıkların alan içerisinde arıtılarak geri dönüştürülmesi ve merkez içerisinde yeniden kullanılması önerilmektedir. Programda organik atıklardan kompost üretimi ve sıvı atıkların biyolojik olarak arıtılması ve bitkili alanların sulanmasında kullanılması yer almaktadır.
İç mekan aydınlatması için ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir kısmını güneş enerjisi panelleri ile üretmek mümkündür.
Organik tarım alanlarında belirli standartlara uygun olarak yapılan üretimin yanı sıra meralardan elde edilen süt ve süt ürünlerinin de konaklama alanları ve yeme-içme mekanlarında gıda üretiminde kullanılması esastır. Bu üretimin artı değeri, tadım ünitelerinde günübirlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ve satılacaktır.

YEŞİL SİSTEM VE PEYZAJ İLKELERİ

Alanda önerilen kullanımlar ve mevcut fiziki koşullar dikkate alındığında dört farklı peyzaj karakteri sergileyen bir farklılaşmadan söz edilebilir. Bunlardan ilki proje alanının batısında yer alan, yeşil ekosistemin yıprandığı gözlemlenen alandır. Önerilen programlar kapsamında, aromatik süs bitkileri, çocuk oyun alanı ve tampon bölge başta olmak üzere bu mekan için alanın yeşil dokusunun kendini yenileyeceği bir sistem önerilmektedir. Buna göre alan uzun vadede doğal bitki örtüsüyle kaplanacak ve yeniden mevcut ekosistemin bir parçası haline gelecektir.

Yer: Çankırı
Konu: master plan, peyzaj, mimari
Büyüklük: 42 Ha
Tarih: 2013
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: LÖSEV
İşbirliği : Enise B. Karaçizmeli