Kırcami 9-6: 9 Hak Sahibi Bölgesi, 6 Tema Bandı

Kırcami, Antalya’nın doğu sınırında, yaklaşık 1500 hektarlık düşük yoğunluklu bir kırsal tarım yerleşimi olarak konumlanmıştır. Stratejik konumu nedeniyle hızlı yapılaşma baskısı altında olan bu bölge, Düden Çayı ve havaalanı ile doğal sınırlara sahiptir. Ancak kuzey, batı ve güney yönlerinden onaylanmış yerleşim planları ile çevrilidir ve tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir.

 

Kırcami için önerilen dönüşüm modeli, Türkiye’deki geleneksel planlama yaklaşımlarının ötesinde, 9 yatay mülkiyet alanı ve 6 dikey tema bandından oluşan bir bölgeleme sistemi sunar.

Bu sistem, ‘Kırcami 9-6’ olarak adlandırılan modelle, bölgenin esnek bir şekilde geliştirilmesine olanak tanır ve mülk sahiplerine bulundukları bölge ve tema bandına göre farklı planlama ve tasarım aksiyonları alma imkanı verir.

Bu yaklaşım, alanın sürdürülebilir gelişimini destekleyecek şekilde kentsel ve kırsal yaşamlar arasında dengeli bir büyüme modeli önermektedir.

Yer: Kırcami , Antalya
Konu: Master plan, kentsel dönüşüm modelleri, mekansal strateji, esnek planlama
Büyüklük: 1.500 ha
Tarih: 2012
Statü: Fikir / konsept
İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi