Kentsel Bağlayıcı

Proje alanı kamusal programları kendi sınırları içerisinde; müze, arkeolojik park ve üniversite gibi daha önemlilerini çeperlerinde barındırır. Ancak tüm bu kamusal kullanımlarla oluşmuş yapısına karşın bu kamusallık mevcut olan ya da bir anlamda olmayan kentsel mekânsal tasarım tarafından parçalanmakta ve şu an karşı karşıye kalmış olduğumuz kopuk kentsel bağlamı yaratmaktadır.

Bizim kıyı kullanımı analizimizde ortaya koyduğumuz üzere kent boyunca çok farklı kent-kıyı-deniz kesitleri mevcuttur ancak proje alanı dışında kalan tüm kesitlerde ilişkiler karayolu ile kesilmektedir. Bu bağlamda proje alanı tüm Antalya kentine hizmet edebilecek bir kamusal alana dönüşebilme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak bizim bu noktada asıl göstermek istediğimiz hangi sınırlara kadar böylesine önemli bir kent parçasının kentten kopuk ve entegre olamama halidir. Bu kopukluğu ifşa etmek ve amacımıza ulaşmak için önerdiğimiz kavram ise “KentselBağlayıcı” kavramıdır ve biz bu kentsel elemanları kentsel kopukluk durumunun ortaya konmasının bir aracı olarak düşünüyoruz.

Yer: Antalya, Turkey
Konu: kentsel tasarım
Tarih: 2011
Statü: Fikir / konsept
İşveren: Uluslararası Antalya Bienali kapsamında gönüllü üretilmiş proje
İşbirliği : Eda Ekim