Gelibolu Yeni Şehitlikler

5. ÖDÜL

Gelibolu Savaşları ile ilgili yeni bulunan 15 adet şehitlik alanının, ziyaretçiler için düzenlenmesini kapsayan fikir proje yarışmasıdır.

Aynı tasarımı söz konusu 15 anma mekânı için uygulamayı önermek yerine her bir mekân için insan, doğa, tarih bağlamlarında karşımıza çıkan farklılıkların belirleyici olduğu, formel değil kavramsal birlik ideali etrafında oluşturulmuş 15 ayrı tasarım ortaya çıkardık. Böylece yarımadaya dağılmış bu 15 anma mekânı, anma deneyiminin mekânın gerek tek başına gerekse diğer anma mekânlarıyla ilişkisinde mümkün kıldığı farklı içeriklerle yüklenmek bakımından, farklı zamanlarda, farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyabilecek.

Bununla birlikte tüm bu farklılık vurgusunun gözettiği etkiyi üst anlatı ile tutarlılık arz etmesi bizim için önemliydi. Bunu da belli türden tekrarlar yoluyla gerçekleştirdik. Yarımadaya dağılmış 15 anma mekanının her biri tarihin belli bir anında şahit olunan dramatik, trajik, destansı, sessiz, çok ses getirmiş, bazıları unutulmuş, bazıları hafızalarda yer etmiş, kahramanca, görev duygusuyla, vatan sevgisi ile, yurt özlemiyle, çaresizlikle, umutla yaşanmış insan deneyimlerinin nihayete erdiği yerler. Bu deneyimleri kişilerinden bağımsızlaştırıp mekânları ziyaret eden herhangi bir kişiye, mekânları neyin mekânı oldukları bilgisinden uzaklaştırıp mekânsallığa ve savaş yıllarını, zamanın ruhundan kopartıp zamansallığa ait kılmak yoluyla yarımadayı ve bu 15 anma mekanının tasarımını tekil anlatıya direnen yapısıyla tutarlılık arz eder tarzda ele almak istedik.

Yer: Çanakkale
Konu: kentsel tasarım, peyzaj, yönlendirme, endüstriyel tasarım, mimari
Büyüklük: 15 Şehitlik
Tarih: 2018
Statü: Davetli yarışma ödüllü yarışma
İşveren: Çanakkale Savaşları Gelibolu Alan Başkanlığı
İşbirliği : Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu, Ceyda Özbilen, Eda Ekim, Petek Kızılelma, Özge Ejder, Mehmet Ali Uysal, Sibel Urem, Ayşenaz Toker