Diyarbakır Dicle Vadisi Master plan

1.ÖDÜL

Dicle Vadisi ve Dicle Nehri, Türkiye’nin güneydoğu ili Diyarbakır’ın doğu ucunda önemli bir ekolojik koridordur. Büyükşehir belediyesi, hazırladığı çevre düzeni planında bu vadiyi ana rekreasyonel koruma alanı olarak tanımlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün nehir üzerinde iki adet küçük ölçekli regülatör planlaması üzerine, vadinin ve nehrin gelecekteki kullanımı ve şekli bir tasarım ve planlama sorunu olarak ortaya çıkmıştır. 2007 yılında peyzaj planlama ve kentsel tasarım yarışması ilan edilmiş ve ekibimiz 1.lik ödülünü kazanmıştır.

 

Projede, “spor ve gençlik” temasını temel alarak bölgeye yönelik bir gelecek vizyonu geliştirilmiştir. Vadide kullanıcı yoğunluklarının ve programlarının değişeceği 3 bölge tanımlanarak, koruma-kullanma dengesine ilişkin ana strateji belirlenmiştir.

Yer: Diyarbakır
Konu: Peyzaj planlama, kentsel tasarım, mimari tasarım
Büyüklük: 700 ha
Tarih: 2007
Statü: Ödüllü Yarışma
İşveren: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İşbirliği : Sinan Burat, Sultan Gündüz, Ercan Çitil, Sinan Özden