Çeşme Sahil

3. ÖDÜL

Ege’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’nin sahil bölgesindeki kamusal alanların ve cephelerin iyileştirilmesi amacıyla düzenlenmiş fikir proje yarışmasıdır.

 

Proje; Marina/Kent İlişkisi, Yaya alanları Sistematiği, Araç/Yaya İlişkisi ve Yeşil Alan Karakteri üzerine odaklanmakta ve kentin kamusal açık alan sistemini analiz ederek yeni öneriler getirmektedir. Aynı zamanda sahil kullanımında yeni ilişkiler öneren proje deniz kent ilişkisini de yeniden ele almaktadır. Projenin bir diğer önemli konusu ise kentin ana imajını oluşturan denize cephe veren silüettir. Bu bağlamda sahil hattında bulunan yapıların cephelerine bir sistematik önererek kentin görsel kimliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak kentin içinden geçen ama kentsel yaşama entegre olamamış kanalı da yeniden tasarlayarak kamusal açık alan sistemine dahil etmektedir.

Yer: Çeşme, İzmir
Konu: master plan, peyzaj, mimari, cephe düzenleme
Büyüklük: 4 km
Tarih: 2013
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: İzmir Ticaret Odası