Bursa Uludağ 1. ve 2. Kayak Bölgeleri Gelişme Planı

5. MANSİYON

“Uludağ kayak merkezi Türkiye’nin en eski tatil bölgesidir. Plansız gelişmenin baskısı altındadır. Önerilen tasarımda bir kayak merkezinde hem yaz hem de kış aylarında kullanılabilecek çok amaçlı alanlar yaratılması amaçlanmaktadır. “

 

1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, aşırı ve düzensiz ziyaretçi baskısına maruz kalmakta, kaçak yapılaşma, su kirliliği, katı atık sorunu, turistik ve rekreatif faaliyetlerde çeşitlilik eksikliği…vb. sorunlarla savaşmaktadır. Önerilen projede, Uludağ için bir REJENERASYON modeli geliştirilmiş, milli park bütününde alanın sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi, erişilebilirlik hiyerarşisi gibi kavramlar önerilmiştir. Oteller Bölgesi olarak adlandırılan ve kayak odaklı turizm faaliyetlerini barındıran 1. Gelişim Bölgesi ile yeni yapılacak 2. Gelişim Bölgesinde de ekonomik ve ekolojik rejenerasyonun sağlanabilmesi için kayak faaliyetinin yanısıra diğer potansiyel yaz ve kış rekreatif faaliyetlerine yönelik çok amaçlı açık ve kapalı mekanlar tasarlanmıştır.

Yer: Bursa
Konu: master plan, kentsel tasarım
Tarih: 2008
Statü: Ödüllü Yarışma
İşveren: Çevre Bakanlığı
İşbirliği : Berat Çokal