Bitlis Kent Meydanı

Bitlis eski oto terminal alanında tasarlanan yaklaşık 15.000 m2 lik kent meydanı projesidir. Meydan, Bitlis’in geleneksel lezzetlerini sunan butik lokantalar ile kentin tarihi ve coğrafi değerleriyle ilgili bilgilerin verileceği info-center ve belediye temsil yemeklerinin verilebileceği bir belediye temsil binası içermektedir.

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis kenti, Toros Dağları’nın güneydoğusunda Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Bitlis Çayı’nın açtığı derin ve dar bir vadide kurulmuştur. Tarihi eski kentin kuzeye açılan dar vadisinin ötesinde yeni kentsel gelişim alanları oluşmaya başladı. Bitlis’in kentsel planlama projelerinde, hem tarihi çarşının hem de geleneksel kentsel yapının yer aldığı “tarihi merkez” ile bu antik yapıyı yeni yerleşim alanlarına bağlayan ve kuzeye açılan dar vadi önerileri yer alıyor.

Yer: Bitlis
Konu: kentsel tasarım
Büyüklük: 15.000m²
Tarih: 2010
Statü: Fikir / Konsept
İşveren: Bitlis Belediyesi
İşbirliği : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve BETAV, Sevince Bayrak, Oral Göktaş