Beylikdüzü Vadisi ve Köprüleri

2nd mention

İstanbul’un batısındaki çeper bölgede yer alan ve derin bir vadiyle ikiye ayrılmış bulunan Beylikdüzü İlçesi’nde, vadileri birbirine bağlayan köprülerin tasarımı ile, vadinin köprü kotlarıyla yaya bağlantılarının sağlanması ve vadinin peyzaj düzenlemesinin yapılması projesidir. Tasarım alanı ve yakın çevresinde peyzaj planlama ve tasarım kararları, mevcut bitkisel materyale ve eğim değerlerine uyumlu bir kurgu getirmektedir. Öneri alanlar, mevcut bitkisel dokuya korunarak eklemlendirilmiş, sert zeminlerde kot ilişkileri en az müdahaleyi gerektirecek şekilde oluşturulmuştur. Tasarım alanında mevcut topografyanın şekillendirdiği, doğal karakteristikte, iklim koşullarını destekleyen ve tasarımı yönlendiren su öğesi oluşturulmuştur. Su toplama havzası olan alanda rejimi tekrar düzenlenen su ögesi, alanın odak noktasının sürekliliğini sağlayan bir öğeye dönüştürülmüştür. Yürüyüş yolları su ögesi ile ilişkilendirilmiştir. Su çevresinde tasarlanan yürüme yolları taşkın ve kuruluğa uyum sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu rotalarda uygun türler ile biyolojik arıtma sağlayacak bölgeler oluşturulmuştur.

 

Planlama kararları
Bu projenin en önemli özelliği vadiyi kentsel bağlamla ve kentsel ilişkilerden doğan gelecek senaryolarıyla ilişkilendirmeyi önermesidir.
Kentsel Doku (alt metin)
Mevcut imar planı, fonksiyonları vadi havzasına sıkıştırmakta ve kamusal alan bağlamında süreklilik sorunlarını tehlikeye atmaktadır. Bu sorun tanımına bağlı olarak, sürekli bir halk hareketleri senaryosu ve şehrin doğal nitelikleriyle bir arada var olan daha rasyonel ve sürdürülebilir bir kentsel doku elde etmek için bu işlevleri vadinin üst seviyelerinde yeniden konumlandırılması önerilmiştir.

Yer: Beylikdüzü, Istanbul
Konu: vadi peyzajı, araç ve yaya köprüleri mimari / mühendislik tasarımı
Büyüklük: 70 Ha
Tarih: 2015
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: Beylikdüzü Belediyesi
İşbirliği : Gökşen Ezgi Boz, Tansu Dinçer