Söke Gelişme Planı

EŞDEĞER ÖDÜL

Aydın İli’ne bağlı Söke ilçesi için hazırlanmış gelişme planı önerisidir. Tarihi merkez ile Aydın-Milas karayolu arasında kalan ve Söke Çayı’nı çevreleyen kentsel dokuyu konu alır. Halihazırda ilçe için hazırlanmış 2006 tarihli bir imar planı vardır fakat üst ölçek planlarda belirlenen “Aydın ili’nin alt merkezi” olma hedefi ile örtüşmemektedir. Mevcut imar planını belediye dondurmuş, daha esnek bir imar dili ile daha iyi bir çevre oluşturma prensibi ile ulusal düzeyde bir yarışma açmıştır. Yarışmadaki ana kriter, 2006 planında verilen imar haklarını koruyarak yeni ve esnek bir kentsel strüktür tasarımıdır. 8artı bu yarışmada verilen 3 eşdeğer ödülden birini kazanmıştır.

 

Yarışma alanı, kemikleşmiş tarihi doku, sokak-yapı-açık alan kurgusundan yoksun az yoğunluklu alanlar ve yeni imar verilmiş çok yapıların bir yığınıdır. Ulaşım sistemi, yeşil alanların kurgusu, yaya mekanlarının sürekliliği, su kıyısı alanların kamusal olarak anlamlandırılması ve tarihi merkezin canlandırılması gibi kentsel tasarımın en temel konularını merkeze alır. Bu özellikleriyle, bizim için önemli bir yarışma deneyimidir.

Yer: Söke, Aydin
Konu: Planlama, master plan, kentsel tasarım, yarışma
Büyüklük: 100 Ha
Tarih: 2015
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: Söke Belediyesi