Sarıkamış Harekatı Anma Alanları

2. ÖDÜL

“Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Rus ve Türk orduları arasında dramatik bir savaş yaşanmıştır. Rus birlikleriyle karşılaşamadan, bölgedeki karlı dağlarda ağır hava koşulları nedeniyle binlerce Türk askeri hayatını kaybetmiştir. Önerilen anma alanı, bu askerlerin sessiz ve tek yürüyüşlerini anmak amacıyla bir anıt meydanı ve onlarca yalnız yürüyüş yolundan oluşmaktadır. Sarıkamış ismi, donarak şehit düşen onbinlerce asker ile özdeşleşmiştir. Böyle bir mekan için yapılacak tasarımda, “”kahramanlık”” ve “”zafer”” simgesi olan geleneksel anıt fikrinin dışında bir yol izlenmiştir. Plastik anlatım, çokluk-yalnızlık, hüzün, ölüm, anma- anımsama kavramları üzerinde temellenmiştir. Mekanın tarihsel belleği, fiziki yapısı ve mekan-insan ilişkisinde ölçeğin getirdiği psikolojik etkiler göz önüne alınmıştır.”

 

Çevre yerleşimlerdeki şehitliklerin de anma kurgusuna katılması hedeflenmiştir. Törenlere katılacak olanların Kızılçubuk, Hamamlı, Alisofu ve diğer şehitlik alanlarından yürüyerek veya araçlarla festival çayırında toplanmaları, buradan anıt yol boyunca ilerleyerek Kazımpaşa Tepesi’nde yapılacak Anma Parkı ve Tören Alanı’na çıkmaları önerilmiştir. Bu yürüyüş sonunda ulaşılan tören alanında tören yapıldıktan sonra da Tören Alanı ve Tanıtım Merkezi’nden ayrılan ince patikalarla insanların anımsatma mekanlarına dağılması tasarlanmıştır. Anımsatma mekanlarına giden patikalarda savaşa birlik olarak başlayan ordunun zorlu hava koşulları karşısında yavaş yavaş erimesinin, birlikten bireye geçisin, yalnızlık ve soğuk içinde ölüme gidişin simgeleneceği düşünülmüştür.

Yer: Kars
Konu: master plan, kentsel tasarım, heykel tasarım
Büyüklük: ilçe bütünü
Tarih: 2008
Statü: Ödüllü Yarışma
İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
İşbirliği : Sinan Omacan, Evrim Kavcar