Proglego

Ticari yapılar üzerine düzenlenen sergi, başta alışveriş merkezleri ve ofis binaları olmak üzere, her gün milyonlarca insanın saatlerini geçirdiği ticari yapılardaki gündelik hayatı ve son 10 yıldaki dönüşümü ele alıyor. Bizim hazırladığımız çalışma, sergiyi ziyaret eden insanlara, “proglego” diye adlandırdığımız mimari oyuncak sayesinde kendi AVM lerini kendilerinin şekillendirmelerine ve bir kentsel bağlam içine yerleştirmelerine olanak veriyor.
Yer: Istanbul
Konu: Kentsel Dönüşüm Modeli
Tarih: 2012
Statü: Fikir / konsept
İşveren: Vitra
İşbirliği : Kıvanç Başak