Küçükçekmece Kent Meydanı

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü

Küçükçekmece’nin eski merkezi olan ve Küçükçekmece Gölü’ne yaklaşık 100 metre mesafede olan 12.000 m2 açık alan için bir kent meydanı düzenlemesidir. Alan, 3. derece arkeolojik sit alanıdır ve içinde tarihi çeşmeler ile tarihi bir çınar barındırmaktadır. Proje, resmi törenlerin de yapılabileceği çok amaçlı bir etkinlik alanı, ağaç altı oturma aktivitelerini içerecek bir dinlenme alanını ve bu iki kullanımı birleştiren bir geçiş alanının birleşiminden oluşmaktadır.
Yer: Küçükçekmece, Istanbul
Konu: kentsel tasarım
Büyüklük: 12.000 m²
Tarih: 2010
Statü: Uygulandı
İşveren: Küçükçekmece Belediyesi
İşbirliği : Eda Ekim