Gelibolu Odak Alanları

1. ödül

Dünyanın en önemli savaş coğrafyalarından biri olan Gelibolu Milli Parkı’nda belirlenmiş olan 6 odak ziyaret alanı için geliştirilen peyzaj, grafik, endüstri ürünleri ve mimari tasarım boyutları olan çok-disiplinli bir tasarım projesidir. Gelibolu Milli Parkı için kurumsal kimlik geliştirilmiş, odak alanlarında yönlendirme tabelaları ve diğer totemler tasarlanmış, odak alanlarının gezinti senaryoları ile sert/yumuşak peyzaj öğeleri tekrar düzenlenmiş ve mimari çözüm bekleyen noktalarda öneriler getirilmiştir. Özellikle ziyaretçi sayılarının giderek artması ve otobüs/araç parklanma alanlarının problemli hale dönmesi, ana tasarım konularından biri olmuştur. Ziyaretçilerin Gelibolu Yarımadası ile kurdukları ilişki, kararlı bir erişim hiyerarşisi gözetilmeden, belki de rastlantısal olarak ortaya çıktığı gibi, alanın bütünsel algısını olduğu kadar odakların kendi içlerindeki bütünselliği de ortadan kaldırmakta ve bu nedenle olası çok katmanlı zengin deneyim olanakları imkansız kılınmaktadır. Bunun en önemli göstergesi anlatısal ve mekansal yaklaşımların, yerin sesini yeterince dinlemeden, ruhunu yeterince duyumsamadan yapılmış hissi vermesi ve sonunda ortaya çıkan ve farklı zamanlarda yapılmış müdahalelerin birbirleriyle konuşamaması ve bir bütünlük ortaya koyamamalarıdır.

 

Bize göre, bu tür bir bütünselliğin mümkün kılınabilmesi, “mesafelenme” kavramında gizlidir. Yukarıda tarif etmiş olduğumuz tanımsız, sınırı belli olmayan, kopuk ilişkilerin bu türden bir mesafelenmeye izin vermediği gibi, Gelibolu Yarımadası’nın anlamlandırılmasında abartılı bir anlatının baskınlaşması sonucunu doğurmaktadır. Fiziksel mekan kurgusunun zayıflığı anlatısal kurgunun abartılması ile sonuçlanmaktadır.

Yer: Çanakkale
Konu: kentsel tasarım, peyzaj, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, mimari, kurumsal kimlik
Büyüklük: 30 Ha
Tarih: 2014
Statü: ödüllü yarışma
İşveren: İl Özel İdaresi
İşbirliği : Eda Ekim, Ceyda Özbilen, Ayşenaz Toker, Petek Kızılelma, Mustafa Ercan Zırh