Bitlis Projeleri

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis kenti, Dicle’nin kollarından birini oluşturan Bitlis çayının Güneydoğu Toroslar üzerinde açtığı derin ve dar bir vadide kurulmuştur. Yeni kentsel gelişme alanları, eski tarihi kentin kuzeye açılan dar vadisinin ilerisinde oluşmaya başlamıştır. Bitlis kentsel tasarım projeleri, hem tarihi çarşı ile geleneksel kent dokusunun bulunduğu “tarihi merkez” için, hem de bu eski dokuyu yeni yerleşim alanlarına bağlayan ve kuzeye açılan dar vadi için öneriler içermektedir.
Yer: Bitlis
Konu: kentsel tasarım, master plan, peyzaj tasarım, kentsel tasarım rehberi
Büyüklük: city-wide
Tarih: 2012
Statü: Fikir / konsept
İşveren: BETAV, Bitlis Belediyesi