Kırcami 9-6: An Innovative Urban Transformation Model

9 Hak Sahibi Bölgesi, 6 Tema Bandı

Kırcami, yaklaşık 1500 ha. büyüklüğünde, Antalya’nın doğu çeperinde yer alan düşük yoğunluklu kırsal bir tarım yerleşmesidir. Stratejik konumu dolayısıyla yoğun bir yapılaşma baskısı altındadır. Ana tasarım ve planlama problemi, kentleşme dinamikleri ile kırsal yaşamlar arası dengeli yeni bir büyüme modelidir.

Projemiz, Türkiye’deki geleneksel planlama yaklaşımlarının ötesinde bir dönüşüm modeli önerir. 9 yatay mülkiyet alanı ile 6 dikey tema bandının yarattığı bölgeleme sistemi önerir ve bu modele Kırcami 9-6 der. Model içinde 3 farklı gelişim senaryosu geliştirilmiştir.

Önerilen bölgeleme sistemi, alanın kapsamlı bir gelişim planı altında esnek kontrolünü sağlar. Esneklik, mülk sahiplerinin anlaşması, uzlaşması zeminine dayanır.

Kırcami is an approximately 1500 ha. low-denisty suburban land located in the eastern wing of Antalya. It is under the pressure of high-speed and dense urbanization because of its strategic location. Active agricultural facility is the main characteristic of the area. The main design and planning problem is the balance between urbanization dynamics and rural lifestyles.

Our project is based on a proposal of a new urban transformation model which goes beyond conventional planning approaches in Turkey. We name the model as “KIRCAMİ 9-6” that underlines 9 horizontal landownership regions and 6 vertical theme bands. We develop 3 different development scenarios for this 9-6 zoning system.

This innovative zoning system gives us the possibility of controlling development under a comprehensive master plan, which is at the same time flexible in case landowners negotiate with each other in their landownership regions. It is a kind of matrix that works with the logic of game theory. If the landowners correspond to the defined land-uses in their property, then they get the maximum development right. Each landownership is about 140-190 ha. area

YER / LOCATION
Antalya

BÜYÜKLÜK / SIZE
1500 hektar 1500 hectares

TARİH / DATE
2012

KURUM / INSTITUTION
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Metropolitan Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten