Sahille doğrudan bağlantılı olan ve Sorgun’da bulunan kamuya ait yaklaşık 18.000 m2 lik parselde öngörülen, kentsel, kültürel ve rekreatif altyapının güçlendirilmesini ve halkın kullanımına açık bir tesis elde edilmesini amaçlayan bir mimari uygulama projesidir. Tasarım ve yerleşim kararları alanın doğal değerlerini azami oranda dikkate alarak oluşturulmuştur.

Located in the seashore of Manavgat, a landscaping and architectural project for public and recreational uses. Main architectural and landscape design approaches are based on and oriented by the natural values of the site.

 

YER / LOCATION
Manavgat Antalya

TARİH / DATE
2015

KURUM / INSTITUTION
Manavgat Belediyesi Manavgat Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten