Zeytinburnu Belediyesinin Kültür Yolu projesinin bir alt bileşeni olan Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı belediye bünyesinde kurulan Zeytinburnu Şehircilik Ayölyesi (ZEŞAT) ile birlikte tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Meydanın biçimsel kurgusunu Mevlevihane ve Hamuşan Mezarlığını birbirlerine bağlayan bir yay formu oluşturmaktadır. Bu sayede 2 alan birbirlerine yeniden bağlanmıştır.

Yenikapı Mevlevihanesi Square, which is a subcomponent of the Culture Road project of the Zeytinburnu Municipality, was designed together with the Zeytinburnu Urbanization Atelier (ZEŞAT) established within the municipality and implemented afterward. The formal setup of the square is an arc form that connects the Mevlevihane and the Hamuşan Cemetery. In this way, the 2 programs are reconnected to each other.

YER / LOCATION
İstanbul

TARİH /DATE
2007

KURUM / INSTITUION
Zeytinburnu Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

YARDIMCILAR / TEAM MEMBERS
Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi (ZEŞAT)