Urban Age, küresel şehirlerin fiziksel formlarını ve sosyal niteliklerini etkileyen anahtar meseleleri disiplenlerarası bir şekilde incelemek için belediye başkanlarını, siyasetçileri, akademisyenleri, kentsel pratisyenleri bir araya getirmektedir.

Urban Age kapsamında yapılacak çalışmalar için, İstanbul’da faaliyet gösteren ve kentsel araştırma odaklı çalışan beş tasarım ofisi seçilmiştir. Bu ofisler, İstanbul’a özgü olan, kendi seçtikleri ve güncel olan bir kentsel problemi dert edinerek, kendi seçtikleri alanlara ve kentsel problemlere dair birer fikir projesi üretmişlerdir.

Biz de 8artı olarak İstanbul’un giderek yok olan ve yapılaşan vadilerini araştırmak istedik. Ve kendimize şu soruyu sorduk: Vadilere daha iyi nasıl yerleşebiliriz?

The project is produced for Urban Age Conference-Istanbul, directed by LSE and Alfred Herrhausen Society. Before UrbanAge Conference, 5 young architectural offices were chosen to think about the current socio-spatial problems of the city and propose triggering projects for the problematic areas. 8arti is one of those offices.

We focused on over-built valleys of Istanbul in this research project. We basically ask this question: How can we better settle in valleys?

YER / LOCATION
İstanbul

TARİH / DATE
2009

KURUM / INSTITUTION
Alfred Herrhausen Society + LSE (London School of Economics and Politics)

YÜRÜTÜCÜLER / COORDINATORS
Devrim Çimen, Sertaç Erten