Devrim Çimen’in yüksek lisans tezidir.

Bu çalışmanın amacı, kentsel mekan kalitesinin iletişimsel değeri bağlamında, yaya ve araç arasındaki diyalektik ilişki ve bunun mekansal izdüşümleri, ve yaya araç ilişkisi bakımından özgün bir durumu olan Meşrutiyet Caddesi bağlamında, yaya platformu ağı fikrinin olabilirliğidir. Bu ilişki fiziksel gövdesini Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Meşrutiyet Caddesinin yaya ve araç trafiğini düzenlemek üzere yaptırılan beş üstgeçitte bulmaktadır.

Meşrutiyet örneğindeki kentsel tasarımın ana belirleyicilerinin eksikliği, örneğin sosyal yaşamın sürekliliği, bu tezin başlangıç noktasını oluşturur ve bu tez bu üstgeçitlerin varlığını, tasarım kalitelerini ve konuya başka yaklaşımların olasılığını sorgular.

Master Thesis of Devrim Çimen.

The most significant concern of this work is the dialectical relationship between the pedestrian and the motor vehicle and its spatial projections, considering the urban space quality in the sense of its cultural and communicative essences, and search for the possibilities of the ‘pedestrian platform net idea’ in the case of Meşrutiyet Street which has a unique situation considering the pedestrian and vehicle relation.

This relation finds its physical form in the five overpasses, constructed by the Greater Municipality of Ankara to organize the pedestrian and vehicle traffic of Meşrutiyet Street. The lack of main determinants of urban design qualities, such as continuity of social life, in Meşrutiyet case is the starting point of that thesis and it questions their existence, design qualities and search for the possibility of another approach to the problem.

YER / LOCATION
Ankara

TARİH / DATE
2001

KURUM / INSTITUTION
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE
Yüksek lisans tezi / Masters Thesis

TEZ YÜRÜTÜCÜSÜ / ADVISOR
Prof. Baykan Günay