Ada bazlı dönüşüm için öneri bir model, 2013

TAK (Tasarım Atölyesi-Kadıköy) kapsamında gönüllü üretilmiş proje. Parsel bazlı ve hızlı ilerleyen bir kentsel dönüşüm sürecine alternatif olarak, ada bazlı dönüşümün kentsel tasarım kriterleninin belirlenmesine ilişkin bir etüd çalışması.

Kentsel dönüşüm süreçlerini hızlı ve parsel odaklı geçiren Kadıköy ilçesinde, pilot bölge olarak seçilen Feneryolu mahallesi özelinde geliştirilen ada bazlı kentsel tasarım projesidir. İlçe bütününde geliştirilen yeşil korido rlar / ticari atardamarlar gibi kavramlarla uyumlu tasarlanan projede, ayrık nizam kodlamayla gelen karakteristik yan bahçelerin korunması, yapı adasındaki yan yana değil karşılıklı iki parselin birleşmesinin teşvik edilmesi gibi yenilikçi fikirler geliştirilmiştir.

A Model for Urban Transformation

TAK (Design Atelier Kadıköy) Volunteer Project. An exercise on the ongoing urban transformation processes in Turkey, which majorly take place in parcel-based developments. Our alternative is to question the possibility of a block-based transformation strategy.

YER / LOCATION
Feneryolu, Istanbul

TARİH / DATE
2013

KURUM / INSTITUTION
TAK Kadıköy / Design Atelier Kadikoy

Proje alanı kent içi konumu: Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan, eskimiş fakat düzenli konut dokusunun baskın olduğu bir yerleşme parçasıdır. Ayrık nizam yapılaşma kodlarıyla biçimlenen alan, ilçenin önemli doğu-batı eksenlerinden olan Minibüs Caddesi’ne bitişiktir.

Mahallenin genel anlamda sosyal donatılara ve önemli ulaşım arterleri ve duraklarına erişiminin kuvvetli olduğunu söylemek mümkündür. Fakat, erişilebilirlik sadece kuşbakışı yürüme mesafesi ölçümleri şeklinde ele alınmamalıdır. Yaşayanların yol, kaldırım, küçük ölçekli nefes alma alanları, yaşlı/çocuk nüfusun vakit geçirebileceği alanlara olan erişimi son derece kısıtlıdır. Bunun yanısıra, önemli toplu taşıma duraklarına (metrobüs ve metro gibi) erişimde eksiklikler vardır. Dolayısıyla, mahallede temel problem, sokak ölçeğinde yaşanabilirlik kriterlerinin sağlanamamış olmasıdır.

Tasarım yaklaşımları:

1- DİKEY ATARDAMARLAR VE MÜDAHALE BANTLARI: Yataydaki kuvvetli araç bağlantılarını toplu taşıma ile daha da kuvvetlendirmek —> Dikeyde yaya ağırlıklı, yeşil sürekliliği sağlayan yeni ATARDAMARLAR (müdahale bantları) oluşturulması

2- MİNÖR CAN DAMARLARI VE YATAY TOPLARDAMARLAR: Yeni mahalle ticaretine ev sahipliği yapacak can damarları

3- KAMUSAL DÜĞÜMLER: AÇIK AVLULAR

Seçilen bir yapı adasında komşuluk ölçeğinde üretilen mekansal stratejilerin uygulanması: