Aydın İli’ne bağlı Söke ilçesi için hazırlanmış gelişme planı önerisidir. Tarihi merkez ile Aydın-Milas karayolu arasında kalan ve Söke Çayı’nı çevreleyen kentsel dokuyu konu alır. Halihazırda ilçe için hazırlanmış 2006 tarihli bir imar planı vardır fakat üst ölçek planlarda belirlenen “Aydın ili’nin alt merkezi” olma hedefi ile örtüşmemektedir. Mevcut imar planını belediye dondurmuş, daha esnek bir imar dili ile daha iyi bir çevre oluşturma prensibi ile ulusal düzeyde bir yarışma açmıştır. Yarışmadaki ana kriter, 2006 planında verilen imar haklarını koruyarak yeni ve esnek bir kentsel strüktür tasarımıdır. 8artı bu yarışmada verilen 3 eşdeğer ödülden birini kazanmıştır.

Yarışma alanı, kemikleşmiş tarihi doku, sokak-yapı-açık alan kurgusundan yoksun az yoğunluklu alanlar ve yeni imar verilmiş çok yapıların bir yığınıdır. Ulaşım sistemi, yeşil alanların kurgusu, yaya mekanlarının sürekliliği, su kıyısı alanların kamusal olarak anlamlandırılması ve tarihi merkezin canlandırılması gibi kentsel tasarımın en temel konularını merkeze alır. Bu özellikleriyle, bizim için önemli bir yarışma deneyimidir.

Master plan proposal for Söke, Aydın. Focuses on the rehabilitation of the historic core, revitalization of central Söke river, and design of a new urban center which is strongly connected with the conserved historic parts. Söke is an Aegean city which is close to the Ancient cities of Miletus and Priene. There is a current development plan for the city prepared in 2006, which does not correspond to future visions for the city that are defined in upper-scale regional plans. According to these plans, Söke is defined as the main sub-center of Aydın metropolitan region, which will give new missions to the city as the center of the service sector.

The city of Söke canceled the current 2006 plan and opened a national urban planning competition, in which participants were asked to design a flexible urban development scenario. The main criterion was that design teams should keep the property rights that are given by the 2006 plan.

8arti won the competition together with two other equivalent prizes. The main project site is the central Söke, approximately 100 ha. area, which covers the historic downtown and newly developing housing areas. Different from other prized projects, we defined 6 different character regions, and we described development rights in accordance with the existing prosperities and future potentials of these regions.

ÖDÜL / PRIZE
1. Eşdeğer Ödül 1st Equivalent Prize

YER / LOCATION
Söke, Aydın

TARİH / DATE
2015

KURUM / INSTITUTION
Söke Belediyesi Soke Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten

EKİP/ TEAM MEMBERS
Arzu Eralp