SEMİNER: Değişen Dünyalar, Değişen Planlama, İTÜ // SEMINAR at ITU: Changes in urban planning in a changing world
8+LAB, Seminer / Seminar 18 Ekim 2018
[…]

SEMİNER: Master Plan üzerine, Ayvansaray Üniv. // SEMINAR at Ayvansaray University: On Master Plans
8+LAB, Seminer / Seminar 4 Ekim 2018
[…]

SEMİNER: Kıyılarda kamusal kullanımlar, Özyeğin Üniv. // SEMINAR at OZU: Waterfronts as Public Spaces
8+LAB, Seminer / Seminar 29 Eylül 2018
[…]

SEMİNER: Gelibolu Şehitlik Yarışması’na Dair // A seminar about the Gallipoli Memorials Competition
Seminer / Seminar 4 Nisan 2018
[…]

SEMİNER: Master Planlar Ne İşe Yarar? Aura // seminar at AURA, published in youtube
8+LAB, Seminer / Seminar 24 Kasım 2017
[…]
SEMİNER: Kentsel Tasarım Projeleri // SEMINAR: Urban Design Projects Devrim Çimen