Eski bir taş ocağının bir kent parkına dönüştürülmesini amaçlayan proje alanın topografik özelliklerini azami oranda tasarım girdisi olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda gerek tematik bir deneyim gerekse çağdaş kentsel ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir kent parkı oluşturulmuştur.

Our project, which aims to transform an old quarry into a city park, accepts the topographical features of the area as a design input at the maximum rate. In this context, a city park has been created that can provide both a thematic experience and respond to contemporary urban needs.