Beklenen: ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Atatürk Ve Eğitim Temalı Açık Alan Düzenlemesi

YER / LOCATION
Ankara

TARİH / DATE
2018

KURUM / INSTITUTION
ODTÜ / Middle East Technical University

TASARIM EKİBİ / DESIGN
Devrim Çimen, Kıymet Daştan, Evrim Kavcar, Sertaç Erten

YARDIMCILAR / TEAM MEMBERS
Poyraz Özer

Davetli Fikir Yarışmasının temel beklentisi yerleşkenin yerleşim dokusuna uygun ve peyzaj niteliklerine uyumlu olarak, yarışma alanında Atatürk ve Eğitim temasını öne çıkaran anıt / obje yerleştirmesi yapılması ve bu alanın çevresiyle görsel ve yaya ilişkilerinin kurulmasına yönelik düzenlemenin yapılmasıdır. Yarışmanın temel ilkeleri ise; tasarım alanında yarışma amacını vurgulayan anıt/objelerin yapılması, anıt/objelerin gece görünürlüğünün düşünülmesi ve tasarımda aydınlatma elemanına yer verilmesi ve de tasarımın alanın çevresiyle görsel ve işlevsel ilişkisi bulunması şeklindedir.

Expectations

The basic expectation of METU Culture and Convention Center, Atatürk and Education Themed Open Space Arrangement Idea Competition is to make a monument/installation which emphasizes Atatürk and Education theme, and to make arrangements about pedestrian and visual relation with its surrounding. The basic principles of the competition are; to make monuments/installations which emphasize the purpose of the competition in the field of design, considering the night visibility of the monument/installations and designing the lighting element, and having the visual and functional relation with the surrounding area of ​​the design.

Öneri

Eğitim temalı bir üretimde referans olarak tüm doğal ve insan yapımı unsurları ile ODTÜ’nün bizatihi kendisini kullanmak temel yaklaşımımızdır. Bu bağlamda “Atatürk ve Eğitim” temasını ODTÜ üzerinden okuyarak ortaya koyduğumuz kavramlara odaklanan, noktasal ve anıtsal olmayan, insan ölçeğini aşmayan, bir anda gerçekleşmeyen bunlara karşın süreğen ve insana değen, insan ölçeğinde ve zamana yayılan çoklu deneyim imkanları ortaya koyan bir açık alan ve heykel düzenlemesi öneriyoruz.

İnsanımızın fiziki ve zihinsel emekleri sonucunda bozkırın yeşermesiyle yokluktan var olmuş, yapıları doğa ve insanla bütünleşmiş, uzun ve netameli bir yol sonunda önemli bir eğitsel ve kültürel düzlem oluşturabilmiş köklü bir eğitim kurumu olan ODTÜ’nün varlığı, çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim anlayışının önemine yapılabilecek en önemli vurgudur. Eğitim temalı bir üretimde referans olarak tüm doğal ve insan yapımı unsurları ile ODTÜ’nün bizatihi kendisini kullanmak temel yaklaşımımızdır. Bu bağlamda “Atatürk ve Eğitim” kavramını ODTÜ üzerinden okuyarak ortaya koyduğumuz kavramları noktasal ve anıtsal olmayan, insan ölçeğini aşmayan, bir anda gerçekleşmeyen bunlara karşın süreğen ve insana değen, insan ölçeğinde ve bir zamana yayılan çoklu deneyim imkanları ortaya koyan bir açık alan ve heykel düzenlemesi öneriyoruz. Bu anlamda bir eğitim anlayışını dikte eden değil, bilakis ODTÜ kültürünün mayası olan farklı bir araya gelişleri, farklı olanların bir araya gelişlerini örgütleyen MÜŞTEREK ZEMİN’i kurmayı öneriyoruz. Bu müşterek zemin, özlenen ve hedeflenen eğitim anlayışının da pratik edildiği en önemli fiziksel ve zihinsel ortamı meydana getirecek ve gerek fiziksel tasarımı gerekse onunla bütünleşmiş eylemsel dokularıyla geleceğe kılavuz olacaktır.

Proposal

As the production itself is an education-themed, our basic approach is to use all natural and artificial elements and METU itself as a reference. In this context, we suggest an open space and sculpture arrangement which focuses on the concepts we have introduced by reading “Atatürk and Education” through METU, and which is not point or monumental and does not go beyond human scale. On the other hand it is perpetual and touches people, at human scale and it gives opportunities for multiple experiences which extend over time.

Vaziyet planı: Kültür-Kongre Merkezi önünde yaratılan yeni çayır amfi ve kırmızı renkle anlattığımız heykelsi oturma duvarı

Site plan: The new public-space proposal in front of Convention Center. The red line represents the sculptury seating wall going up to Cafeteria altitudes with a slight slope. The main sculpture in on an artificial hill.

Heykel-duvardaki plastik hareketler. Bronz ve taşın birbiri ile ilişkisi.

Plastic movements on sculptury wall. Relationship between bronze and stone.

Duvarları birbirine bağlayan bronz parçalarda doğanın birikintileri. Çöl coğrafyasını vahaya dönüştüren ODTÜ’nün her yerde varolması.

Accumulation of nature on the plastics of bronze. Re-existince of the university identity, which is mostly fed by its power that turned a desert-like geography into an oasis in the middle of Anatolia.

Heykelsi duvarı takip ederek çıkılan, ya da kafeteryadan / rektörlükten inince varılan yeni buluşma mekanı: Sosyalleşmeye imkan veren, heykelin gündelik hayata nüfuz ettiği bir yeni-mekan. Mekanın kendisinin öğrenmeye katkıda bulunduğu yeni-dünyada, çağdaş eğitimin yeni mekansal ihtiyaçlarına karşılık veren bir düzenleme.

When you follow the sculptury-wall ramp (red strip in the site plan), or when you go down from the main student cafeteria, then you reach a new gathering space: A new-space dominated by a spirally ordered bronze elements. It is a personal, social and public space at the same time, in the era of learning spaces, which is very important in contemporary education.