Yürümek ve Yürürken Tanık Olmak…
Bu müze bir Yörük Müzesidir, yürüyen ve yaşamlarını harekete bağlı bir döngü üzerine kuran yörüklerin müzesi. Yapı ihtişamlı Manavgat Irmağı kıyısı boyunca uzanmakta ve zeminle mesafeli bir ilişki kurmaktadır. Gerek dış gerekse iç mekanda açık kurgular da önererek mekansal zenginlik sağlamaktadır.

Walking and Witnessing by Walking…
This museum is for Yörüks (Nomads) who construct their lives on a cycle of movement. The building extends along the magnificent Manavgat River and establishes a distant relationship with the ground. It provides spatial richness by suggesting open spatial conditions both outdoors and indoors.

YER / LOCATION
Manavgat Antalya

TARİH / DATE
2016

KURUM / INSTITUTION
Manavgat Belediyesi Manavgat Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten