Yaklaşık 42 ha. büyüklükteki arazi içinde tasarlanan, konaklama, sağlık ve rehabilitasyon, günübirlik kullanım, çocuk kampı gibi farklı aktiviteleri barındıran kentsel tasarım projesidir.Doğal Yaşam Merkezi’nin kendi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlayacak bir atık yönetimi ve enerji döngüsü projenin temel kararlarından biridir. Bu çerçevede konaklama ve rekreasyon alanların organik ve sıvı atıkları alan içerisinde arıtılıp dönüştürülerek yeniden merkez içerisinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Organik atıklardan kompost üretimi, sıvı atıklarında biyolojik arıtmadan geçirilerek bitkilendirilmiş alanların sulamasında kullanılması program dâhilindedir. Güneş enerjisi panelleri ile alan içi aydınlatma için sarf edilecek enerjinin büyük bir kısmının üretilmesi mümkündür. Meralardan sağlanan süt ve süt ürünlerinin, aynı zamanda organik tarım alanlarında belirli standartlarla yapılan üretimin konaklama alanı ve yeme içme mekanlarının gıda üretiminde kullanılması esastır. Bu üretimin artı değeri tadım birimlerinde günübirlik ziyaretçilere sunularak satışı gerçekleşecektir.
Yeşil Alan Sistemi ve Peyzaj Prensipleri
Alandaki öneri kullanımlar ve mevcut fiziki koşullar göz önünde bulundurularak 4 farklı peyzaj karakteri sergileyen bir farklılaşmadan söz edilebilir. Bunların birincisi proje alanının batısında bulunan ve yeşil ekosisteminin yıpranmış olduğu gözlenen alandır. Burası için aromatik süs bitkileri, çocuk oyun alanı ve tampon bölge başta olmak üzere önerilen programlar dahilinde alanın yeşil dokusunun kendi kendini yenileyeceği bir sistem önerilmektedir. Buna göre alanın uzun vadede doğal bitki örtüsüyle kaplanarak yeniden mevcut ekosistemin parçası haline gelmesi sağlanacaktır.
Mimari Açıklama Raporu
Mimari programın karmaşıklığı ve zenginliği vaziyet planında belirli noktalarda yoğunlaşmak ve alanın büyük kısmını doğal peyzajında bırakmak olarak ele alınmıştır. Yapıların yer şeçimlerinde ise mevcut ağaç dokusu maksimumda gözetilmiş ve onerilen yapıların bu doku ile ilişkisi en üst düzeyde kurulmaya çalışılmıştır. Yapılar mümkün oldukça yerden kopartılarak bir plaka üzerinde tasarlanmış ve mevcut topoğrafyaya minimum müdahale önerilmiştir. Yapılarda enerji etkinlik anlamında önerilen temel prensipler şunlardır;
1– Güneş enerjisinin etkin kullanımı (çatı panelleri vb.)
2– Doğal ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması (ahşap, kamış vb.)
3– Modüler strüktür önerileriyle yapı malzemesi ve artık malzemenin minimize edilmesi
4– Güneş ışığının kontrolünün doğal yollarla sağlanması (kamış güneş kırıcılar ve kesitte odaların geri çekilerek doğrudan güneş ışınlarından korunması)

An urban design project for 42 ha. rural land taht is to be used for natural life experiences, spa facilities, daily recreational and agricultural uses.

Green Area System and Landscape Principles

Considering the proposed uses in the field and the current physical conditions, a differentiation can be mentioned that exhibits 4 different landscape characters. The first of these is the area to the west of the project area where the green ecosystem is observed to be worn out. A system in which the green texture of the area will renew itself within the proposed programs, especially aromatic ornamental plants, children’s playground, and buffer zone is recommended for this place. Accordingly, the area will be covered with natural vegetation in the long term and become a part of the existing ecosystem again.

ÖDÜL / PRIZE
5. Mansiyon 5th Mension

YER / LOCATION
Çerkeş, Çankırı

TARİH / DATE
2013

KURUM / INSTITUTION
LÖSEV LOSEV Children With Leukemia

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten, Enise Burcu Karaçizmeli