Kentin kamusal açık alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik geliştirilen proje, alanın tarihsel ve topografik değerlerini merkezine alan bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Bursa kentinin şehirleşmesinde asal rol oynayan su ve yeşilin yanı sıra çağdaş kentsel ihtiyaçların da karışılandığı bir tasarım geliştirilmiştir.

The project, developed to meet the public open space needs of the city, puts forward an approach that takes the historical and topographical values of the area as its main axis. In this context, a design that meets contemporary urban needs as well as water and green, which play an essential role in the urbanization of Bursa city, has been developed.

ÖDÜL / PRIZE
3. Mansiyon 3rd Mension

YER / LOCATION
Kızyakup, Bursa

TARİH / DATE
2006

KURUM / INSTITUTION
Osmangazi Belediyesi Osmangazi Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten

YARDIMCILAR/ PROJECT TEAM
Mahir Çimen

DANIŞMANLAR/ CONSULTANTS
Berat Çokal