ÇEPERDE “KENT MEYDANI” KAVRAMI ÜZERİNE
Proje alanı, İzmir’in çeperinde yer almasına rağmen, kentin önemli yaşam koridorlarından biri olan İnönü Caddesi’ne yakın konumlanmıştır. Çeperde olması, büyük ölçekli ve sert zemini yüksek tek bir meydan yapmak yerine, birden fazla alt parçası olan mekansal düzenlemeler önermemize neden olmuştur. Resmi törenler, festivaller, mitingler, toplanmalar kentsel yaşantının önemli etkinlikleridir fakat geçici etkinlik (ephemeral events) kategorisine girerler. Bu lokasyonda üretilecek bir kentsel tasarım projesinde, kent meydanı yerine kamusal açık alanların çeşitliliğini yakalamak bizim açımızdan önem kazanmıştır.

THE CONCEPT OR “URBAN SQUARE” ON PERIPHERY

Project area is located on outer skirts of Izmir. We first questioned the meaning of “urban square”, which in general refers to city centers. Thus we designed an open public space instead of “urban square”, which will function for variable activities with its sub-parts.

YER / LOCATION
İzmir

TARİH /DATE
2017

KURUM / INSTITUION
Karabağlar Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

YARDIMCILAR / TEAM MEMBERS
Yaren Bayır, Vildan Çetiner, Selin Şahin

Bu bağlamda, “ana toplanma / etkinlik alanları” olarak tarif ettiğimiz 4 ana kamusal açık alan önerilmiştir:

“Kent meydanı” kurgusu ise, alana Poligon durağından yaklaşım noktasında ve içinde resmi tören köşesi de barındıracak şekilde bir bakı terası olarak tasarlanmıştır. Poligon durağına olan yürüme mesafesi, alanı etkinliklerde erişilebilir kılmaktadır. Dolayısıyla proje kurgusu, bu rotadan gelen kullanıcıları ve alanın mevcut topoğrafik değerlerini baz alarak +59.00 kotunda konumlandırılmıştır.

Dolayısıyla, etkinliklerin türüne göre kullanıcılar yer değiştirmektedir. Kent meydanı, tüm etkinlikleri organize eden ve barındıran bir mekan değildir, onun yerine bir bakı ve karşılama yeridir, özel günlerde de buluşma/resmi kutlama mekanıdır. Bu yaklaşım sonucu, bizim “çok amaçlı meydan” olarak adlandırdığımız ve ölçeği makul bir kamusal alan ortaya çıkmıştır. Kapalı spor salonu batısından ana artere bağlanan toplayıcı yoldan da kapalı otopark girişi alınmıştır, ki doğal kotlarda bu yol +56.00 kotuna düşüp sonar tekrar +59.00 kotlarına çıkmaktadır. Bu da bizim kapalı otopark için kazı‐dolgu yapmadan bir çözüm geliştirmemize olanak sağlamıştır.

Bu yaklaşımla, arazinin batı kenarında düz ayak girişli bir otopark çözülmüş, otopark üstünde de Poligon durağında gelen kullanıcıların düz ayağı olacak nitelikte bir kent meydanı ve kafeteryaları barındıran rekreatif ticaret aksı yaratılmıştır. Arazinin en düşük kotları olan ve bir çanak gibi tüm yüzey sularını toplar nitelikte olan +56.00 kotlarında da, bir biyolojik gölet öneri geliştirilmiştir ve bu iki plaka (+59.00 ve +56.00 kotu düzenlemeleri) projenin omurgasını oluşturmuştur.

Arazi plastiğine uyum ve yüzey sularını toplama ve rekreasyona kazandırma gibi iki temel prensip dikkate alınmıştır. Toplam 500 m2 lik yapı önerilmiştir: 460 m2 si çok amaçlı meydan kotunda ve kafeleri, kitapçıları, wc gibi ıslak hacimleri barınıdırır. Geri kalan kısım, otopark kotunda ve ağaçlı meydana bakar nitelikte ve gündelik ihtiyaçları karşılar nitelikte, mini büfe/çay ocağı/kafeterya olarak düşünülmüştür.