Gümeli Tabiat Anıtı Alanı, her ne kadar içerisinde barındırdığı 4000 yaşının üzerindeki Ulu Porsuk ile öne çıkıyor olsa da, flora ve fauna değerleriyle bir bütün olarak eşsiz bir güzelliktedir. Ulu Porsuk’un çekiciliğinin bu alan üzerinde bir baskı oluşturması, iyi yönetilemeyen baskının ise alan üzerinde ciddi tahribatlar yaratması kaçınılmazdır. Alanı korumak ve korurken de insanların ondan faydalanmasını sağlamak önemlidir. Bu bağlamda yapılması gereken ziyaretçi baskısının asıl ziyaret alanının dışında organize ederek ve ziyaretçileri alana filtreleyerek almaktır.

Bu bağlamda, Gümeli Tabiat Anıtı Ziyaretçi Merkezi ve Gümeli Belde Meydanı Projesi ile hedefimiz Gümeli beldesine mevcut değerlerini de kullanarak bir odak özelliği kazandırmak, bu odak olma halinin mekânsal gereklerini yerine getirmek, Ziyaretçi Merkezi ile de ziyaretçilere Tabiat Alanına çıkmadan bir farkındalık hali kazandırmaktır.

Even though Gümeli Natural Monument Area is symbolized with the oldest yew tree “Ulu Porsuk” which is over 4000 years old, this area is a unique beauty with its flora and fauna as a whole. Attractiveness of “Ulu Porsuk” which puts a heavy pressure on this Natural Monument Area should be managed carefully to avoid negative effects of human activities, especially the visitors. Protecting the area while managing the human activities that enables experiencing the values of the area is an important aspect. Within this context, what we proposed is to locate the visitors center at the lower entrance of the area within Gümeli Village and infiltrate the pressure and its negative effects before entering the Natural Monument Area.

Our priority targets of Gümeli Natural Monument Area Visitor Center and Gümeli Village Square Project are, to create a focal point via utilizing the existing values of Gümeli Village and to meet its spatial requirements, to create a certain level of awareness among visitors prior to their visit to the area.

YER / LOCATION
Gümeli, Zonguldak

TARİH / DATE
2017

KURUM / INSTITUTION
Osmangazi Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten

EKİP / TEAM MEMBERS
Poyraz Özer

Belde meydanı ve meydanı tanımlayan zemin katlar ile oluşturulacak alan özel günlerde araç trafiğine kapatılacak ve burada bir yerel Pazar alanı kurulabilecektir. Bu sayede ziyaretçiler belde ve insanı ile güzel ilişkiler kurabileceklerdir. Bu ilişkiler mekanı ve doğayı daha iyi anlamak için önemlidir.

Ziyaretçi Merkezi ve ona bağlı Simülasyon Rotası bir bütün olarak ziyaretçiye Tabiat Anıtı ile ilgili görsel ve yazılı bilgiler verirken rota üzerinde yaşanacak deneyimler sayesinde de doğayla doğrudan temas kurma şansı yakalayacaklardır. Ziyaretçi Merkezi beldenin en kamusal özellik taşıyan alanında yer almaktadır. Bu sayede merkez, dışarıdan gelenlerden çok bu beldede yaşayanlarım mekanı olacaktır. Bu sahiplenme duygusu bu mekanın sürdürülebilirliğinin temel koşulu olacaktır. Hemen yanı başında bulunan okul alanı ile de ilişki kuran merkez öğrencileri eğitim hayatının da önemli bir parçası olmaya adaydır. Yapı büyük bir çatı örtüsü altında insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çatı tamamen ahşap konstrüksiyondur ve çatının örtü elemanı da aynı şekilde yöre yaylarında da gördüğümüz üzere ahşap kiremitlerden oluşmaktadır. Bu özellikleri ile yapı yerel ustaların da üretim sürecine dahil olacağı bir yöntemle hayata geçirilecektir. Yapının cephesinde ise yine yöre taşı olan bazalt kullanılmaktadır.

Merkezin bir diğer önemli özelliği ise sergi kısmında tamamen kapalı bir mekanın olmamasıdır. Bu sayede yapı her zaman açık kalacak, gerek yerel gerekse belde dışından insanların özgürce gezebileceği bir odağa dönüşecek, bu sayede yapı yerle bütünleşecek ve işletme maliyetleri de oldukça aşağılara çekilebilecektir.

Ziyaretçi Merkezini bütünleyen Simülasyon Rotası ise Bulanık Deresi’nin karşı kıyısında yer alan vadi boyunca 500 metre kadar ilerleyen ve ziyaretçiye Tabiat Alanına çıkmadan önce doğayla bütünleşme ve alanla ilgili görsel ve yazılı bilgileri alabileceği yerleştirmeleri deneyimleme olanağı vermektedir.

Village Square and its surrounding ground floors will be used as a local market by restricting traffic flow. This will enable a good interaction among the visitors and the local people. This interaction will also form the base of an understanding and an awareness of space and nature.

Visitor Center and Simulation Route giving visual and written information to the visitor also offers the opportunity to establish a direct relation with the natural environment. Visitor Center is located in the very public point of the village. By that locational advantage this center will be the space for the locals more than the visitors. This sense of ownership will be the main condition of its sustainability. By proposing spatial relations with the school next to it, this Visitor Center is also a strong candidate to support the education process of children. A wooden roof which shows the design approach of local architecture, ie. wooden tiles and use of local wood, aims to put people together beneath. By the help of this design approach local building masters will be involved in the process of making.

One other spatial feature of the center is that the exhibition is not indoor which enables visitors to experience even the center is closed and this at the same time will reduce maintenance expenses.

Simulation Route lying along Bulanik River which is an integral part of Visitor Center gives visitors the opportunity to experience nature and reach a certain level of awareness prior to visiting Natural Monument Area.