Dünyanın en önemli savaş coğrafyalarından biri olan Gelibolu Milli Parkı’nda belirlenmiş olan 6 odak ziyaret alanı için geliştirilen peyzaj, grafik, endüstri ürünleri ve mimari tasarım boyutları olan çok-disiplinli bir tasarım projesidir. Gelibolu Milli Parkı için kurumsal kimlik geliştirilmiş, odak alanlarında yönlendirme tabelaları ve diğer totemler tasarlanmış, odak alanlarının gezinti senaryoları ile sert/yumuşak peyzaj öğeleri tekrar düzenlenmiş ve mimari çözüm bekleyen noktalarda öneriler getirilmiştir. Özellikle ziyaretçi sayılarının giderek artması ve otobüs/araç parklanma alanlarının problemli hale dönmesi, ana tasarım konularından biri olmuştur.

Ziyaretçilerin Gelibolu Yarımadası ile kurdukları ilişki, kararlı bir erişim hiyerarşisi gözetilmeden, belki de rastlantısal olarak ortaya çıktığı gibi, alanın bütünsel algısını olduğu kadar odakların kendi içlerindeki bütünselliği de ortadan kaldırmakta ve bu nedenle olası çok katmanlı zengin deneyim olanakları imkansız kılınmaktadır. Bunun en önemli göstergesi anlatısal ve mekansal yaklaşımların, yerin sesini yeterince dinlemeden, ruhunu yeterince duyumsamadan yapılmış hissi vermesi ve sonunda ortaya çıkan ve farklı zamanlarda yapılmış müdahalelerin birbirleriyle konuşamaması ve bir bütünlük ortaya koyamamalarıdır.

Bize göre, bu tür bir bütünselliğin mümkün kılınabilmesi, “mesafelenme” kavramında gizlidir. Yukarıda tarif etmiş olduğumuz tanımsız, sınırı belli olmayan, kopuk ilişkilerin bu türden bir mesafelenmeye izin vermediği gibi, Gelibolu Yarımadası’nın anlamlandırılmasında abartılı bir anlatının baskınlaşması sonucunu doğurmaktadır. Fiziksel mekan kurgusunun zayıflığı anlatısal kurgunun abartılması ile sonuçlanmaktadır.

A multi-disciplinary design project for selected memorial sites of Gallipoli, which is one of the most important war geographies of the world. 6 of the existing sites have low-quality open space organizations as well as poor graphic and industrial design, e.g. signs and seating furnitures. The competition targets new spatial organization scenarios with new and functional graphic standards.

The existing relation that the visitors established with the Gallipoli Peninsula, without considering a determined accessibility hierarchy and maybe mostly being random, eliminates the holistic perception of the Peninsula as well as the own integrity of 6 project sites and thus the opportunity of possible multilayered rich experience is made impossible. The most important indicator of this is that narrative and spatial approaches give the feeling that they are designed without listening to the voices and feeling the spirit of the place. Those interventions taking place on the same site which occurred in different times cannot talk to each other thus cannot create a sense of integrity.

In our view, the possibility of perceptive integrity is hidden in the concept of “Distancing”. The undefined, unclear and broken relations which we have described above, do not allow such “Distancing”, but this leads to the predominance of an exaggerated narrative in meaning of the Gallipoli Peninsula. The weakness of physical space structure results in exaggerated narrative fiction.

ÖDÜL / PRIZE
1. Ödül 1st Prize

YER / LOCATION
Gelibolu Yarımadası Gallipoli Peninsula

TARİH / DATE
2014

KURUM / INSTITUTION
Çanakkale Valiliği Canakkale Province

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten, Eda Ekim, Ceyda Özbilen, Petek Kızılelma, Mustafa Ercan Zırh, Ayşenaz Toker