Gelibolu Milli Parkı’nda belirlenmiş olan 6 odak ziyaret alanı için 2015’te açılan çok-disiplinli bir tasarım projesi yarışmasında elde ettiğimiz 1.lik ödülü sonrası uygulama projelerini ürettiğimiz ilk savaş coğrafyasıdır. Yıpranmış peyzajı, düzensiz ziyaretçi davranışları, organize edilmemiş gezinti güzergahları ve eksik yönlendirme / eksik peyzaj donatısı problemleri olan alanda, uzun soluklu bir projelendirme süreci yürütülmüştür.

This is one of the six focal visiting sites of Gallipoli National Park which we have won the first prize in a national design competition. Following the competition we prepared the implementation projects for that specific site. With its worn landscape, irregular visitor behaviors, unorganized navigation routes, missing orientation and landscape equipment, the site was handled carefully to find spatial solutions to above mentioned problematics within a long and attentive designing process.

YER / LOCATION
Gelibolu Çanakkale / Gallipoli, Canakkale

TARİH / DATE
2016-2018

KURUM / INSTITUTION
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı / Directorate of Gallipoli Historic Site

TÜM PROJE EKİBİ/ PROJECT TEAM
Devrim Çimen, Sertaç Erten, Eda Ekim, Ceyda Özbilen, Petek Kızılelma, Ayşenaz Toker, Burçak Madran, Elif Uçar, Nejla Kurt, Deniz Özkut, Bahattin Köylü, Efkan Solmaz, Adem Ovacık, Necmi Uzunbey

Proje kapsamında Rumeli Mecidiye Tabyası ve açık alanı ziyaret rotaları ve alışkanlıklarında kaynaklı algı eksiklikleri ve tahribatların önüne geçebilmek için mekânsal öneriler geliştirilmiştir. Bunlardan birincil olanı bizim “Tarih Çizgisi” olarak tanımladığımız informatik bir korten duvarla ifadesini bulan bir rotadır. Bu rota ziyaretçilerin Tabyaya mesafelenmesini ve bu kapsamda alanı ve anlatıyı bütünsel olarak kavramalarını sağlamaktadır. Ayrıca tabya içleri ve top yerleri de küçük bir müze olarak ele alınmış ve ardışık mekan sürekliliği sağlanarak Tarih Çizgisinin bir bütünleyeni olarak projeye dahil olmuştur.

Within the scope of the project, spatial proposals have been made for the Rumeli Mecidiye Bastion and its open spaces to prevent the deficiencies and damage caused by the existing unorganized routes and habits of visitors which also results with a lack of an understanding and perceiving the context of the place. One of the main elements is what we call “Line of History” which finds its physical expression eith an informative corten wall that accompanies visitors on their new route. This route helps the visitor in distancing to the bastion and as a results it enables a comprehensive grasp of the area and the new narrative we created. In addition to that indoors of the bastion is designed as a small museum composed of consecutive spatial continuity which is integrated with the “Line of History”.