Bu proje, 8artı’dan Sertaç Erten’in araştırmacı olarak içinde yer aldığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesidir.

Araştırma projesinin ana amacı, İstanbul’un çeperi niteliğinde olan fakat aynı zamanda birer altmerkez olarak çalışan ilçelerinde tasarlanan “kent meydanı” düzenlemelerini ve mekan kullanım pratiklerini inceleyerek mekan kurgusu ve kullanıcı davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Önerilen projenin önemli bir amacı da kullanıcı algısı ile nesnel mekansal kurgu arasındaki karşılıklı etkileşimin niceliksel (kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) olarak incelenmesidir. Bu araştırma, mekan kullanım davranışlarıyla ilgili çıkarımlar elde edilmesini ve böylece açık alan tasarımlarında girdi olacak bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Araştırma yapılan çeper ilçeler ve meydanlar: Küçükçekmece Kent Meydanı, Avcılar Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Büyükçekmece Meydanı.

Proje adı: Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar

A scientific research project supported by TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey).

The name of the projects is “Measuring the relationship between spatial configuration and user behavior: User-Oriented Approaches to Urban Square Design Process at the Peripheral Municipalities of Istanbul”.

This study focuses on “urban squares” designed at the peripheral districts of Istanbul, which act as subcentres simultaneously, to identify the relationship between spatial configuration and user behavior. As such, the association between design outputs, the spatial configuration of the urban square, and the patterns of occupation will be investigated. A second purpose is to examine quantitatively and qualitatively the mutual interaction between environmental perception and objective spatial configuration of the built environment. Findings of this study will offer a framework for developing design rules and policies in creating user-oriented urban environments.

YER / LOCATION
Istanbul

TARİH / DATE
2015-2018

KURUM / INSTITUTION
Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi

ARAŞTIRMA EKİBİ / RESEARCH TEAM
Ayşe Özbil (önceki proje yürütücüsü/former team leader), Sertaç Erten, Özlem Özer (şimdiki proje yürütücüsü / present team leader)

PROJE ASİSTANLARI / PROJECT ASSISTANT
Tuğçe Gürleyen, Demet Yeşiltepe, Mujesira Bakovic, İrem Kurtuluş