1. Ulusal Antalya Mimarlık Bienali için hazırlanmış kurgusal proje

Proje alanı kamusal programları kendi sınırları içerisinde, müze, arkeolojik park ve üniversite gibi daha önemlilerini çeperlerinde barındırır. Ancak tüm bu kamusal kullanımlarla kompoze olmuş yapısına karşın bu kamusallık mevcut olan ya da bir anlamda olmayan kentsel mekânsal tasarım tarafından parçalanmakta ve şu an karşı karşıye kalmış olduğumuz kopuk kentsel bağlamı yaratmaktadır.

Bizim kıyı kullanımı analizimizde ortaya koyduğumuz üzere kent boyunca çok farklı kent-kıyı-deniz kesitleri mevcuttur ancak proje alanı dışında kalan tüm kesitlerde ilişkiler karayolu ile kesilmektedir. Bu bağlamda proje alanı tüm Antalya kentine hizmet edebilecek bir kamusal alana dönüşebilme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak bizim bu noktada asıl göstermek istediğimiz hangi sınırlara kadar böylesine önemli bir kent parçasının kentten kopuk ve entegre olamama halidir. Bu kopukluğu ifşa etmek ve amacımıza ulaşmak için önerdiğimiz kavram ise “KentselBağlayıcı” kavramıdır ve biz bu kentsel elemanları kentsel kopukluk durumunun ortaya konmasının bir aracı olarak düşünüyoruz.

A fictive project proposed for 1st Antalya Architecture Biennial

Project site embraces public programmes within its borders and also its periphery is defined by other and more crucial public programmes such as museum, archeological park and university. In spite of consisting of public uses like culture parks, beach and alike, paradoxically this publicness is bruised due to lack of urban spatial design and we are confronted with a disconnected urban context.

As shown in our coast analysis there are various types of sections but in most of them sea and city relation is obstructed by motorway in city center except our project site. In that sense we are faced with a potential of utilizing the area as public urban space which would serve the whole city of Antalya. But what we tried to depict was to what extend an urban space of that value in a city could be disintegrated and disconnected. In order to reach our goal we developed urban elements called “UrbanConnector” and we utilized them as indicators of disjointed urban context.

What are UrbanConnectors? Urban Connectors are structures, a platform net, where this idea was well elaborated by A+P Smithson in 1957 with their Hauptstadt Competition proposal, that can connect urban programs with each other and they also offer new urban programs and landmarks to enrich and unify! urban space. But on the other hand ironically they decipher and exhibit disconnectedness of urban context and this feature of them is more crucial for depicting the urban problematic we are faced with in our Project Site. More important than solving the problem, our proposal of UC functions as a litmus paper to decipher existing urban context depending on Simmel’s approach to bridges and connections where they both refer to separateness. UC’s are case sensitive and context dependent structures where the programme they offer and their morphology is shaped in accordance with urban context, basically where they are positioned is their pre-condition of existence. All UC’s are footbridges with ramps, stairs, observation decks and elevators. UC’s divide into two as Canopy and Programme named as UCC and UCP. Besides connecting urban programmes UCC contains a giant urban canopy with solar panels on suitable facades and landscape features. UCP on the other hand offers new urban programme for integrating urban context.”

YER / LOCATION
Antalya

TARİH / DATE
2011

KURUM / INSTITUTION
Union of Architects UIA

TASARIM EKİBİ / DESIGN TEAM
Devrim Çimen, Eda Ekim, Sertaç Erten

YARDIMCI / TEAM MEMBER
Tutku Kutlutan