İstanbul’un batısındaki çeper bölgede yer alan ve derin bir vadiyle ikiye ayrılmış bulunan Beylikdüzü İlçesi’nde, vadileri birbirine bağlayan köprülerin tasarımı ile, vadinin köprü kotlarıyla yaya bağlantılarının sağlanması ve vadinin peyzaj düzenlemesinin yapılması projesidir.

Tasarım alanı ve yakın çevresinde peyzaj planlama ve tasarım kararları, mevcut bitkisel materyale ve eğim değerlerine uyumlu bir kurgu getirmektedir. Öneri alanlar, mevcut bitkisel dokuya korunarak eklemlendirilmiş, sert zeminlerde kot ilişkileri en az müdahaleyi gerektirecek şekilde oluşturulmuştur.

Tasarım alanında mevcut topografyanın şekillendirdiği, doğal karakteristikte, iklim koşullarını destekleyen ve tasarımı yönlendiren su öğesi oluşturulmuştur. Su toplama havzası olan alanda rejimi tekrar düzenlenen su ögesi, alanın odak noktasının sürekliliğini sağlayan bir öğeye dönüştürülmüştür. Yürüyüş yolları su ögesi ile ilişkilendirilmiştir. Su çevresinde tasarlanan yürüme yolları taşkın ve kuruluğa uyum sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu rotalarda uygun türler ile biyolojik arıtma sağlayacak bölgeler oluşturulmuştur.

Design of the valley landscape together with the design of a motorway and pedestrian bridge which will connect two parts of Beylikdüzü, a relatively young peripheral province of Istanbul. It is developing and expanding fast on a changing topography, while it has also new requirements in terms of green spaces, social and ublic buildings. The competition is taking place on the segment of a huge valley system, which has a potential of becoming a green corridor fort he metropolitan area in the future. We developed a concept of “free valley”, in which public indoor uses will be located on upper partf of valley while the valley basin will be reserved for open green area uses.

ÖDÜL / PRIZE
2. Mansiyon 2nd Mention

TARİH / DATE
2015

KURUM / INSTITUTION
Beylikdüzü Belediyesi Beylikduzu Municipality

BÜYÜKLÜK/ SIZE
70 hektar 70 hectares

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Sertaç Erten, Devrim Çimen, Gökşen Ezgi Boz, Tansu Dinçer

Planlama kararları: Bu projenin en önemli özelliği, vadinin mevcut topografik verilerini vadi çevresindeki bugünün ve geleceğin kentsel ilişkileriyle ilişkilendirmesidir. Vadi içi düzenlemelerin üst ölçekteki vadiler sisteminde oluşturulacak rekreasyon koridorunun ilk etabı olacağı, bu bağlamda da yoğun programların bir çoğunu içinde barındıracak bir proje bantı olduğu öngörüsü yapılmıştır.

The most important feature of this project is its proposition of associating the valley with the urban context and future scenarios generating from urban relations.

Ulaşım-dolaşım

Vadi çevresinde imar kararlarına aynen uyulmuş, vadi içi araç yolları kotlara göre yeniden düzenlenmiştir. Vadi kullanıcıları için araçla erişimin Atatürk Bulvarı’na asilan servis yolu ve +130.00 kotlarinda ilerleyen servis yolu ile çözülmesi planlanmiştir. Alanda olacak büyük kapasiteli aktiviteler sirasinda da Belediye yapilari komşusu olan büyük otopark alani kullanilacaktir.

Yaya mekanları

Vadiye ana yaya akişinin yakin gelecekte yayalaştirilacak olan Cumhuriyet Caddesi yönünden olacaği öngörüsü yapilmiştir. Bu senaryoda, yayalaşmiş cadde sonunda bir belediye meydani ve kent terasi kullanicilari karşilamakta, bu noktadan hem transit olarak vadinin karşisina geçilebilmekte, hem de yaya ringi kullanilarak vadi tabanina inilebilmektedir.

Yaya ringisinin en önemli özelliği, sabit bir eğimle (%4) engelli / engelsiz her türlü kullanıcıyı rahat bir şekilde vadi içi aktivitelere eriştirmesi, bunu yaparken de kendi üstünde bulunan dinlenme / bakı / oyun alanları ile bir yaşam köprüsüne dönüşmesidir.

Odak alanlar / programlama

Genel yaklaşım, vadi içindeki odak noktalarını vadi boyunca dağıtmak değil toplamak olmuştur. Böylelikle vadide güneye doğru indikçe programlarin hafiflediği, peyzajin doğal ve az müdahaleli bir hal aldığı genel vaziyet planı ortaya çıkmıştır.

İmar parsellerinin yeniden yorumlanması

Mevcut imar planına göre, vadi içinde kalan kentsel kullanımlar vadi tabanını sıkıştırmakta, vadi boyunca düşünülen kamusal kullanımların sürekliliğini zora sokmaktadır. Öneri projede, imar parsellerinin vadi tabanından yukarı kotlara doğru küçültülmesi ve yapılaşma emsalinin artırılarak imar haklarının korunması esası gözetilmiştir.

The existing development plan squeezes the functions into the valley basin and endangers the continuity problematics in the context of public space. Depending on that problem definition we propose to reposition those functions in upper levels of the valley to obtain continuous public movement scenarios and a more rational and sustainable urban fabric that coexists with the natural qualities of the city.

Peyzaj kararları: Genel Yaklaşım

Tasarım alanı ve yakın çevresinde peyzaj planlama ve tasarım kararları, mevcut bitkisel materyale ve eğim değerlerine uyumlu bir kurgu getirmektedir. Öneri alanlar, mevcut bitkisel dokuya korunarak eklemlendirilmiş, sert zeminlerde kot ilişkileri en az müdahaleyi gerektirecek şekilde oluşturulmuştur.

Su

Su olumlu makro ve mikro iklim koşulları yaratmaktadır. Tasarım alanında mevcut topografyanın şekillendirdiği, doğal karakteristikte, iklim koşullarını destekleyen ve tasarımı yönlendiren su öğesi oluşturulmuştur. Su toplama havzası olan alanda rejimi tekrar düzenlenen su ögesi, alanın odak noktasının sürekliliğini sağlayan bir öğeye dönüştürülmüştür. +119 kotunda yaratılan yapay su elemanı ve +113 kotundaki havza kum, ahşap dek gibi elemanlar ile birleştirilmiş, rejim ile birleştiği bu noktada kaskatlı yapısı ile dinamikliği sağlanmıştır.

Yürüyüş yolları su ögesi ile ilişkilendirilmiştir. Su çevresinde tasarlanan yürüme yolları taşkın ve kuruluğa uyum sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu rotalarda Eichornia crassipes (Su mercimeği) ve Lemna sp. (Su sümbülü) gibi uygun türler ile biyolojik arıtma sağlayacak bölgeler oluşturulmuştur.

Bitkisel Peyzaj

Mevcut yeşil alan dokusu güçlendirilerek kent kurgusu ile bütünleştirilmiş, yeni yaratılan örüntü ise mevcut bitkisel dokunun sürekliliğini sağlanmıştır. Alanda yörenin karakteristik türleri kullanılmaya özen gösterilerek genel kurguyu desteklemesi sağlanmıştır. Köprü ve çevresinde tasarlanmış mekanların uygun bitkisel materyal ile her mevsim kullanılabilir ve canlı olması sağlanmıştır. Görsel etkiyi güçlendirmek, açık mekan konforunu arttırmak amaçları ile alle ağaçlandırması önerilmiştir.

Özel Düzenleme Bölgeleri

Tasarım alanı içerisinde dört ana karakteristikte öneri peyzaj kurgusu geliştirilmiştir. Az eğimli bölgelerde su öğesinin gezinti yollarıyla etkileşim ve kesişim içinde olduğu, sürekliliği sağlayan rekreatif izler bu kurgunun ilk halkasını oluşturmaktadır. Bu bölgelerde alanın doğal karakterisliğine uygun türler ile su kıyısı bitkinlendirmesi yapılmıştır. Kurgunun diğer parçası gene az eğimli bögelerde minumum müdahale ile oluşturulan açık mekan düzenlemeleridir. Spor alanları ve meydandan sonra gelen, sekonder nitelikteki toplanma alanı karakteristikliğine sahip “etkinlik çayırı” bu kurguya destek veren öğelerdir. %15- %35 eğim aralığındaki bölgelerde erezyona karşı karma bir örüntü ile yoğun bitkisel mataryel kullanılarak bitki dokusu kuvvetlendirilmiştir. Vadiye bakan meydan gibi sert zeminlerde ise önerilen Tilia sp. (Ihlamur)., Platanus sp. (Çınar) gibi boylu ve büyük taçlı ağaçlar ile bu etki güçlendirilmiştir.