50. Yıl parkı konumu ve alansal büyüklüğü düşünüldüğünde, Ankara kenti için önemli bir yeşil alandır. Kentsel park olması gerekirken kent yaşamına dahil olamamıştır. Tasarlanan proje ile park yeniden ele alınır ve şehitlik anıtı kompleksiyle gerçek bir kentsel park olma niteliğine sahip olur. Anıtyol, çizgisel kurgusu ile bir süreci tarif etmekte ve Anıtkabir ile hem görsel hemde kavramsal ve tematik bir bağ kurmaktadır. Anıtyol kurgusu, alışılagelmiş noktasal anıt fikrine alternatif olarak bir deneyim sürecine işaret etmektedir. Böylece ziyaretçiler burada zaman geçirerek anlatılmak istenen öykülere kulak verebilmektedirler.

50. Yıl Park is an important green area for the city of Ankara, considering its location and size. Although it should have been an urban park, it could not be included in urban life. With our project, the park is reconsidered and becomes a real urban park with its martyrdom monument complex. Anıtyol, a linear experience path, describes a process with its axial setup and establishes a visual, conceptual, and thematic connection with Anıtkabir, the mausoleum of Atatürk. With the help of Anıtyol, visitors can spend time here and listen to the stories they want to be told.

ÖDÜL / PRIZE
2. Ödül 2nd Prize

YER / LOCATION
Ankara

TARİH / DATE
2002

KURUM / INSTITUTION
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Metropolitan Municipality

TASARIM EKİBİ/ DESIGN TEAM
Eren Başak, Devrim Çimen, Sertaç Erten, M.Bora Türkkan, Ferhat Özgür, Meral Özdengiz Başak, Sinan Burat, Hakan Yazman, Bülent Mergen, İbrahim Öztürk