8+LAB

Bu proje, 8artı’dan Sertaç Erten’in araştırmacı olarak içinde yer aldığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesidir.

Araştırma projesinin ana amacı, İstanbul’un çeperi niteliğinde olan fakat aynı zamanda birer altmerkez olarak çalışan ilçelerinde tasarlanan “kent meydanı” düzenlemelerini ve mekan kullanım pratiklerini inceleyerek mekan kurgusu ve kullanıcı davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Önerilen projenin önemli bir amacı da kullanıcı algısı ile nesnel mekansal kurgu arasındaki karşılıklı etkileşimin niceliksel (kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) olarak incelenmesidir. Bu araştırma, mekan kullanım davranışlarıyla ilgili çıkarımlar elde edilmesini ve böylece açık alan tasarımlarında girdi olacak bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Araştırma yapılan çeper ilçeler ve meydanlar: Küçükçekmece Kent Meydanı, Avcılar Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Büyükçekmece Meydanı.

Proje adı: Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar

8+LAB is a research body of 8arti.

The aim is to bring theory and practice together and create a design thinking which will have strong research roots. There are several publications, exhibitions, research projects, lectures and seminars within this lab environment.