8+LAB, 8artı’nın araştırma odaklı alt birimidir.

Amaç, kuram ve pratiği bir araya getiren ve araştırma odaklı tasarım düşüncesi üretmeyi sağlayan bir yapılandırma yaratmaktır. Bu oluşum altında, sergiler, araştırma projeleri, akademik ve mesleki yayınlar, seminerler ve benzeri üretimler yer almaktadır.

8+LAB is a research body of 8arti.

The aim is to bring theory and practice together and create a design thinking which will have strong research roots. There are several publications, exhibitions, research projects, lectures and seminars within this lab environment.