Samsat Square

Projenin amacı, Samsat Kent Meydanı’nı yaratmak ve dere ile ilişkili toplanma-gezinti alanları oluşturmaktır. Bu amaçla, Kurtuluş Müzesi, Millet Han, Jüstinyen Su Kemeri ve tarihi Millet Köprüsü’nü birbiriyle ilişkilendiren bir mekansal kurgu önerildi. Samsat Meydanı, Kurtuluş Müzesi’ne kadar uzanan bir açık alanlar sistemi olarak kurgulandı. Kemer ve köprü çevresi bitkisel peyzajla düzenlenirken, sert zemin olarak düşünülen etkinlik alanı bölgesinde mevcuttaki ağaçlar korunarak iyileştirildi. BDere çevresi iki yakanın birlikteliği için ayrıca su kotunda ahşap geçişler tasarlandı. İki tarihi köprü arası bölgede de derenin kuzey yakasında bir restoran-cafe binası önerildi.

 

YER / LOCATION
Şanlıurfa, Turkey

TARİH / DATE
2013

KURUM / INSTITUTION
Şanlıurfa Belediyesi / Şanlıurfa Municipality

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten, Oral Göktaş, Sevince Bayrak

UYGULAMA / IMPLICATION PROJECTS
Devrim Çimen, Eda Ekim, Ceyda Özbilen, Sevince Bayrak, Oral Göktaş