OSTIM Tech-Campus Master Plan

Yaklaşık 9 ha.lık alanda enerji teknolojileri üzerine odaklanmış bir teknoloji geliştirme bölgesi projesidir. Proje yaklaşımı, mevcut arazinin bozulmuş coğrafyasını tamir etmek ve güneş enerjisi odaklı bir mekansal ve mühendislik tasarımı kurgusu geliştirmektir.

Invitation competition on master plan of an R&D campus in Ankara, OSTIM Organized Industrial District.

YER / LOCATION
Ankara

TARİH / DATE
2013

KURUM / INSTITUTION
OSTİM developers

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten

 

mevcut durum: tümüyle yapılaşmış bir coğrafyada kendi topoğrafyasıyla ayakta kalabilmiş bakir bir arazi – existing situation: a pure topography surviving within the totally built urban environment

 

topoğrafyaya yaklaşımımız. our approach to this special topography

 

 

Ostim Sanayi Alanı’nın Ankara içindeki konumu ve bizim projeye yaklaşımımız – Location of Ostim Industrial Site in Ankara metropolitan area and our design approach.