Kuğulu Park Design

Kuğulupark, Ankara’da Kavaklıdere semtinin en çok kullanılan parkıdır. Parkın, mevcut bitki örtüsü korunarak yeniden ele alınması konusu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Kuğulupark is a small-scale but heavily-used green space located at the very center of Ankara. Redesign of the park together with protecting existing landscape is the main challange of this competition.

YER / LOCATION
Kavaklıdere, Ankara

TARİH / DATE
2001

KURUM / INSTITUTION
Çankaya Belediyesi/ Çankaya Municipality, Ankara

TASARIM / DESIGN
Eren Başak, Devrim Çimen, Sertaç Erten, Meral Özdengiz Başak