Küçükçekmece Meydan // Square

Küçükçekmece’nin eski merkezi olan ve Küçükçekmece Gölü’ne yaklaşık 100 metre mesafede olan 12.000 m2 açık alan için bir kent meydanı düzenlemesidir. Alan, 3. derece arkeolojik sit alanıdır ve içinde tarihi çeşmeler ile tarihi bir çınar barındırmaktadır. Proje, resmi törenlerin de yapılabileceği çok amaçlı bir etkinlik alanı, ağaç altı oturma aktivitelerini içerecek bir dinlenme alanını ve bu iki kullanımı birleştiren bir geçiş alanının birleşiminden oluşmaktadır.

 

A city square for the 12.000 m2 open area located in the old center of Küçükçekmece, which is about 100 meters from the Küçükçekmece Lake. The site is a 3rd degree Archeological Site and there are historical fountains and old plane tree in the project site. The project consists of a multipurpose activity area where formal ceremonies can be held, a resting area that will include under-tree seating activities and a transition zone combining these two functions.

YER / LOCATION
Küçükçekmece, Istanbul

TARİH / DATE
2010

KURUM / INSTITUTION
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Municipality

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten