Diyarbakır Sur Etekleri // Citadel Skirts

Diyarbakır Surları’nın Dicle Vadisi’ne bakan doğu eteklerinde yapılmış çevre düzenleme projesidir. Proje ziyaretçilere sakin bir yürüyüş vaat ederken aynı zamanda yürüyüş boyunca Dicle Vadisi’ne ait zengin flora ve fauna hakkında bilgilendirme vermeyi amaçlamaktadır.

A landscaping project in eastern skirts of Diyarbakır Walls, which faces Tigris Valley and its impressive sight. The project promises a silent walk to visitors, who can also get information about flora and fauna environment of Tigris Valley.

YER / LOCATION
Diyarbakır

TARİH / DATE
2014

KURUM / INSTITUTION
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

TASARIM EKİBİ / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

DENIŞMANLAR / CONSULTANTS
Eda Ekim, Ceyda Özbilen