Çekirge Urban Square

Bursa’nın en eski tarih mekanlarından bir tanesi olan Çekirge semti, ağır bir trafik yükü altındadır. Projemizin iki temel hedefi vardır. Birincisi, yaya baskın bir ulaşım sistemi yaratılmasıdır. Çekirge Meydanı’nda oluşan trafik karmaşası ve yükünün asıl kaynağının, sanıldığı gibi özel araç trafiği değil, aksine toplu taşım hatları olduğunu tespit ettik. Uludağ Üniversitesi’nden Kaplıkaya’ya, Santral Garaj’dan Mudanya’ya ulaşan seferlerin hemen hepsi, bu noktadan TRANSİT geçmekte. Otobüs yükünün kaldırılması için, raylı sistem hatları ile, mevcut otobüs rotalarının değişikliğini öneriyoruz. Ancak bu şekilde sistemsel çözümlerle meydanın rahatlatılacağı öngörüsünü yapıyoruz.

Tasarım alanında, “SAKİN TRAFİK” konspetini geliştiriyoruz. Çekirge Meydanı’na giren araç sayısını yol kesitleriyle oynayarak azaltıyoruz. Amaç, Çekirge Meydanı’ndan trafiği arındırmak değil, araç için bu bölgenin çekiciliğini azaltmak olmalı. Bu amaçla da, “ORTAKLAŞA SOKAK” fikrini öneriyoruz.

The project is about one of the historic cores of Bursa, Çekirge, which is under heavy traffic pressure in the meantime. The aim of our project is to solve traffic problem with incremental touches and create positive pedestrian spaces.

YER / LOCATION
Bursa

TARİH / DATE
2017

KURUM / INSTITUTION
Osmangazi Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

 

 

Ortaklaşa sokak, yaya ile aracın birlikte var oldukları bir durumu tarifler. Meydanı araç için cazip olmaktan çıkarıcı politikalar ile, yayanın meydanı sahiplenmesini sağlayan tasarım politikalarını birlikte yürütmek, sokağın ortak kullanımını doğal olarak beraberinde getirecektir. Zeminin yapısal peyzaj anlamında düzenlenmesi, bu yeni tip sokağı yaratmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Yalnız, zemin kotununun peyzajını düzenlemek, bu tip yeni bir sokak türünün yaşaması için yeterli değildir. Ortaklaşa sokakta yayanın araca baskın gelmesi ve zemin mekanı daha fazla kullanması için, kamusal açık alanların zenginleştirilmesi ve ZEMİNLE İLİŞKİDE OLAN İŞLEVLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ gereklidir. Aynı şekilde, sokağa bakan cephelerle ilgili de biçimsel düzenlemelerin geliştirilmesi gerekir. Bu da, kentsel tasarım rehberleri yoluyla olacaktır.