Bursa Çekirge Meydanı // Çekirge Urban Square

Bursa’nın en eski tarih mekanlarından bir tanesi olan Çekirge semti, ağır bir trafik yükü altındadır. Projemizin iki temel hedefi vardır. Birincisi, yaya baskın bir ulaşım sistemi yaratılmasıdır. Çekirge Meydanı’nda oluşan trafik karmaşası ve yükünün asıl kaynağının, sanıldığı gibi özel araç trafiği değil, aksine toplu taşım hatları olduğunu tespit ettik. Uludağ Üniversitesi’nden Kaplıkaya’ya, Santral Garaj’dan Mudanya’ya ulaşan seferlerin hemen hepsi, bu noktadan TRANSİT geçmekte. Otobüs yükünün kaldırılması için, raylı sistem hatları ile, mevcut otobüs rotalarının değişikliğini öneriyoruz. Ancak bu şekilde sistemsel çözümlerle meydanın rahatlatılacağı öngörüsünü yapıyoruz.

Tasarım alanında, “SAKİN TRAFİK” konspetini geliştiriyoruz. Çekirge Meydanı’na giren araç sayısını yol kesitleriyle oynayarak azaltıyoruz. Amaç, Çekirge Meydanı’ndan trafiği arındırmak değil, araç için bu bölgenin çekiciliğini azaltmak olmalı. Bu amaçla da, “ORTAKLAŞA SOKAK” fikrini öneriyoruz.

 

Çekirge district, being one of the historical part of the city of Bursa, is under a heavy traffic pressure. Our project has two main aims at that point. First, creating a pedestrian based approach. We detected that besides the common belief that the traffic problem is due to private cars the main reason is caused by the poor designed public transport routes. We propose a railway system to overcome such problems and reduce traffic issues.

We propose “Slow Traffic” concept and by manipulating street sections we reduce the number of vehicles passing through project site. This approach is based on the fact that reducing attractiveness of the site automatically results with lower traffic load and this enables “Shared Street” approach that we propose for the project site.

YER / LOCATION
Bursa

TARİH / DATE
2017

KURUM / INSTITUTION
Osmangazi Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

 

 

Ortaklaşa sokak, yaya ile aracın birlikte var oldukları bir durumu tarifler. Meydanı araç için cazip olmaktan çıkarıcı politikalar ile, yayanın meydanı sahiplenmesini sağlayan tasarım politikalarını birlikte yürütmek, sokağın ortak kullanımını doğal olarak beraberinde getirecektir. Zeminin yapısal peyzaj anlamında düzenlenmesi, bu yeni tip sokağı yaratmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Yalnız, zemin kotununun peyzajını düzenlemek, bu tip yeni bir sokak türünün yaşaması için yeterli değildir. Ortaklaşa sokakta yayanın araca baskın gelmesi ve zemin mekanı daha fazla kullanması için, kamusal açık alanların zenginleştirilmesi ve ZEMİNLE İLİŞKİDE OLAN İŞLEVLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ gereklidir. Aynı şekilde, sokağa bakan cephelerle ilgili de biçimsel düzenlemelerin geliştirilmesi gerekir. Bu da, kentsel tasarım rehberleri yoluyla olacaktır.

Shared Street defines an urban space where pedestrian and vehicles be together. Developing urban policies to decrease attractiveness of the site for vehicles and at the same time offering design approaches that augments the sense of ownership for pedestrians will eventually results the shared use of urban space. Designing ground level with structural landscape elements will be used as a tool to create this new street typology. But only designing ground level landscape will not be enough, we should also enrich urban spaces and a diversity of functions on that level. Besides those spaces’ facades should be taken into hand to propose formal regulations and this will be achieved via an Urban Design Guideline.