Bitlis’te Kentsel Tasarım // Bitlis Urban Design Projects

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis kenti, Dicle’nin kollarından birini oluşturan Bitlis çayının Güneydoğu Toroslar üzerinde açtığı derin ve dar bir vadide kurulmuştur. Yeni kentsel gelişme alanları, eski tarihi kentin kuzeye açılan dar vadisinin ilerisinde oluşmaya başlamıştır. Bitlis kentsel tasarım projeleri, hem tarihi çarşı ile geleneksel kent dokusunun bulunduğu “tarihi merkez” için, hem de bu eski dokuyu yeni yerleşim alanlarına bağlayan ve kuzeye açılan dar vadi için öneriler içermektedir.

Bitlis’te dört farklı odak alanı ve kent bütününe ait master plan çalışmalarını içine alan kentsel tasarım fikir projeleri, kentin tarihi ve doğal karakterini korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Bu amaca yönelik olarak, eski tarihi Bitlis kenti ile kuzeyde kurulan yeni Bitlis yerleşmesini içine alan kapsayıcı bir stratejik plan çalışması yapılmış, bu yerleşimleri birbirine bağlayacak yeni yeşil ve rekreatif koridorlar önerilmiştir. Projeleri yönlendiren en önemli veri, kentin kendine has doğal topoğrafyası olmuştur.

An East Anatolian city, has a unique geography and architectural heritage, which come together and make a unique urban tissue. Urban design projects focus on rehabilitation of street networks, restoration of building plots and facades in historic core, and revitalization of the main river which is covered with disharmonious and illegal buildings at the moment.

The main purpose of the urban design concept projects including Sular Vadisi, Gökmeydan, Tarihi Çarşı and Kurubulak is to reveal the historical context and characteristic features of city of Bitlis as well as to present ideas that can lead to a successful urban development plan. In order to achieve this purpose relating the 3 main urban zones (new urban area, transition zone and historical center) by connecting them to each other is essential.

Therefore the general concept is created within a large scale approach that puts forward the unique geographical features of the city. The five valleys together with attached creeks characterize the city. This character is not only an abstraction of the urban topography but also a potential base for the future development of the city. Rethinking each valley within various themes and developing reconstruction plan for protect is the initial aim of the approach.

YER / LOCATION
Bitlis

TARİH / DATE
2012

KURUM / INSTITUTION
BETAV (Bitlis Eğitim Vakfı) / Bitlis Education NGO

FONLAYAN KAMU KURUMU / FUNDING PUBLIC ORGANIZATION
DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) / Eastern Anatolia Development Agency

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten

EKİP / TEAM MEMBERS
Enise Burcu Karaçizmeli, Arzu Eralp