Bitlis Kentsel Tasarım Projeleri

Bitlis Urban Design Projects

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis kenti, Dicle’nin kollarından birini oluşturan Bitlis çayının Güneydoğu Toroslar üzerinde açtığı derin ve dar bir vadide kurulmuştur. Yeni kentsel gelişme alanları, eski tarihi kentin kuzeye açılan dar vadisinin ilerisinde oluşmaya başlamıştır. Bitlis kentsel tasarım projeleri, hem tarihi çarşı ile geleneksel kent dokusunun bulunduğu “tarihi merkez” için, hem de bu eski dokuyu yeni yerleşim alanlarına bağlayan ve kuzeye açılan dar vadi için öneriler içermektedir.

An East Anatolian city, has a unique geography and architectural heritage, which come together and make a unique urban tissue. Urban design projects focus on rehabilitation of street networks, restoration of building plots and facades in historic core, and revitalization of the main river which is covered with disharmonious and illegal buildings at the moment.

YER / LOCATION
Bitlis

TARİH / DATE
2012

KURUM / INSTITUTION
BETAV (Bitlis Eğitim Vakfı) / Bitlis Education NGO

FONLAYAN KAMU KURUMU / FUNDING PUBLIC ORGANIZATION
DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) / Eastern Anatolia Development Agency

TASARIM / DESIGN
Devrim Çimen, Sertaç Erten

EKİP / TEAM MEMBERS
Enise Burcu Karaçizmeli, Arzu Eralp