8+LAB

8+LAB, 8artı’nın araştırma odaklı alt birimidir.

Amaç, kuram ve pratiği bir araya getiren ve araştırma odaklı tasarım düşüncesi üretmeyi sağlayan bir yapılandırma yaratmaktır. Bu oluşum altında, sergiler, araştırma projeleri, akademik ve mesleki yayınlar, seminerler ve benzeri üretimler yer almaktadır.